Slaget om Kulturrådet!

  • onsdag 23. juni
  • 13:45 – 15:00
  • Union hovedscenen
Se opptak

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Slaget om Kulturrådet

Hvorfor har vi et Kulturråd, hva skal det være, og hva er det i ferd med å bli 

Bevilgningspraksisen i Kulturrådet bør erstattes av en folkejury! Dette tok kulturpolitikere fra Fremskrittspartiet til orde for i 2020. Argumentasjonen var at dersom folket selv fikk vurdere og bestemme, ville det bli mer kvalitet i kunsten, og kunsten ville nå ut til flere. Flere ville bli brukere av kulturen 

Kulturrådet bør deles i to – en seksjon for bevilgninger og en for forvaltningsoppgaver! Utspillet kom nylig fra SV som en løsning på at Kulturdepartementet fordeler ut nye forvaltningsoppgaver til Kulturrådet.  

Kulturrådet debatteres på alle kanter, det hagler med forslag om omorganisering og endring. Derfor er det på tide å ta et dypdykk i debatten, og også se på historien: Hva er egentlig bakgrunnen og argumentasjonen bak Kulturrådets bevilgningspraksis, og hva er bakgrunnen for opprettelsen av Kulturrådet? Holder argumentasjonen stand i dag? Hva kan skje med kunsten og dens vilkår om praksisen med fagfellevurderinger av kunstneriske prosjekter opphører? Hvilken påvirkning har den stadige økningen i forvaltningsoppgaver for armlengdes avstand-prinsippet mellom Kulturrådet og Kulturdepartementet? Og ikke minst: hvilke konsekvenser har det for landets kunstliv 

Vi tar et dypdykk i debatten om Kulturrådet! 
Medvirkende

Innledning:
Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet

Debatt med to paneler: 

Fagpanelet:
Sigrid Røyseng, Professor. Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterap, NMH
Ruben Steinum, styreleder Norske billedkunstere
Lars-Petter Hagen, rådsleder Kulturrådet
Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening

Det politiske panelet
Åslaug Sem-Jacobsen, medlem Stortingets Familie- og kulturkomité (SP)
Freddy André Øvstegård, medlem Stortingets Familie- og kulturkomité (SV)
Tobias Langås Handeland, politiker, Rødt Viken
Himanshu Gulati, medlem Stortingets Familie- og kulturkomité (FrP)
Trond Giske, medlem Stortingets Familie- og kulturkomité (AP)
Emma Lind, statssekretær (V)
Katrine Nødvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen (MDG)

Debatten ledes av Aslak Bonde

Foto: NOKU-konferansen 2018 Grethe Nygaard

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.