Det du ser, er det som er. Et monument for fremtiden

  • tirsdag 22. juni
  • 13:30 – 14:30
  • Scene i vannspeilet
Se opptak

Arrangør:
KORO
Hvem og hva skal få plass i det offentlige rom i form av skulpturer, statuer og hedringsmonument – og hvordan skal det se ut? Det foregår nå et ordskifte om hvem som skal hedres i form av offentlige monumenter, og hvem som bør vike og gi plass til de usynliggjorte.

Panelsamtale med Trude Schjelderup Iversen, seniorkurator i KORO som leder Anna Rogstad-prosjektet. Nora C. Nerdrum, leder av kunstseksjonen i KORO og initiativtaker til boken Fast plass. Ro Averin, Direktør, UNLRN PRJCT og Lina Viste Grønland, kunstner.  Medvirkende:

Ro Averin, Direktør, UNLRN PRJCT (https://www.unlrnprjct.com/)
Lina Viste Grønli, kunstner
Drew Snyter, moderator, seniorkurator KORO
Trude Schjelderup Iversen, Seniorkurator KORO og leder Anna Rogstad-prosjektet.

Ordstyrer: Drew Snyder

Foto: Sarah Giersing
«I am queen Mary» av kunstnerne Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle.

KORO Kunst i det offentlige rom

KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og andre offentlige arenaer. Vi forvalter en stor samling av kunstverk over hele landet som er kjennetegnet av at verkene alltid er tilgjengelige for publikum. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innen eget fagfelt.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.