Riksarkivaren og politikere kommer – kommer du?

  • tirsdag 22. juni
  • 09:15 – 10:15
  • Bakgården
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Arkivforbundet

Medarrangør:
Arkivverket
Arkivene – hvilken plass har de i kommunen? Handler det om kulturpolitikk eller nødvendig pliktløp? Og spiller det noen rolle hvordan arkivfunksjonen er organisert? Arkivforbundet inviterer til debatt om arkivenes plass i kulturpolitikken.

«Alle» har arkiv. De ligger i kommuner og kommunearkivinstitusjoner, i museer, i bibliotek og hos historielag og institusjoner. Det er papir i mapper og kasser, det er kassetter, disketter og filmruller – og det er digitale arkiv i all verdens formater. Arkivforbundet mener at historisk og papirbasert arkivmateriale med kulturhistorisk verdi bør være et satsingsområde for alle kommuner, før det går tapt. Vi er særlig opptatt av arkiv som kun finnes digitalt, og med begrenset levetid.

Noen kommuner bruker mye penger, og strekker seg langt for å bevare arkiv etter næringslivet, lag, foreninger og privatpersoner. I andre kommuner prioriteres ikke ressurser til dette. Det store spørsmålet er hvordan organiseringen av arkivene internt i en kommune spiller inn på bevaringen.

Medvirkende:

Inga Bolstad, riksarkivar (Arkivverket)
Kjetil Landrog, generalsekretær (Arkivforbundet)
Tom Oddby, Direktør i Buskerudmuseet, tidligere byarkivar i Drammen
Carl Emil Vogt, historiker på HL-senteret, styreleder i Drammen museum og lokalpolitiker (MDG)
Hans Petter De Fine, gruppeleder for Viken Rødt, teamleder i NAV, studert blant annet arkivkunnskap (Rødt)
Marianne Haukland, stortingsrepresentant (Høyre)
Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant (Senterpartiet)

Debattleder: Kjetil Sviland (Arkivverket)

Arkivforbundet

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon som jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.