Er den nye medieoffentligheten en trussel mot demokrati og ytringsrom?

  • tirsdag 22. juni
  • 10:00 – 11:00
  • Union hovedscenen
Se opptak

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Arrangør
Kulturytring
Hvilken trussel kan dagens medieoffentlighet og ordskiftet i kommentarfelt og på sosiale medier være for demokratiet? Hvordan kan man heve stemmen mot anonyme skikkelser på nett, og hvordan kan vi demme opp for hatefulle og truende ytringer?

Den nye medieoffentligheten er preget av at mange flere kommer til orde, men ofte blir frontene steile. Algoritmer styrer diskusjonen, legger føringer for argumentene, og fører til ekkokammer-problematikk og sirkelargumentasjon. Som resultat blir debatten preget av trusler og en hatefull tone. Algoritmene kan til og med medføre direkte politisk påvirkning. Disse frontene kommer til syne på alle områder i samfunnet, og kultursektoren er ikke spart.

Hva innebærer dagens nye medieoffentlighet av konsekvenser for demokratiet og en åpen og fri samtale der alle føler seg representert og har mulighet til å ytre sin mening?

Jannike Arnesen, folkevalgt for AP i Kristiansand, har fått gjennomgå av Facebooksiden Sørlandsnyhetene, og er også en av de overlevende etter Utøya 2011. Benedicte Bjørnland vil snakke om Politiets særlige innsats mot hets og trakassering av politikere, spesielt i opptakten til valgkampen. Tore Slaatta ledet forskningsprosjektet Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020, gjennomført av Fritt Ord.

Turi Grønbech, journalist i NRK, leder samtalen.
Medvirkende:
Benedicte Bjørnland, politidirektør
Anine Kierulf, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Jannike Arnesen, lokalpolitiker, Kristiansand kommune (AP)
Tore Slaatta, professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag OsloMet.
Debatten ledes av Turi Grønbech, journalist i NRK

Foto: Ingvild F. Melien

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.