Bibliotek + bærekraft=sant!

  • tirsdag 22. juni
  • 13:00 – 14:00
  • Biblioteket
Se opptak

Arrangør: 
Norsk Bibliotekforening og Drammensbibliotekene
FNs bærekraftsmål – kunst og kultur arbeider for framtida FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

I følge regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal FNs bærekraftsmål legges til grunn for samfunns- og arealutvikling de kommende årene. Hvordan kan kulturinstitusjoner som bibliotek bruke sitt bærekraftsarbeid til å vise hvordan kommunene kan nå sine mål for klima og bærekraft? Flere bibliotek presenterer sitt arbeid og vi samtaler om hvordan kan bibliotek (og andre kulturinstitusjoner) skal vise fram for sine lokale politikere at man aktivt deltar i denne jobben?
Medvirkende:
Jørgen Hovde, biblioteksjef Drammensbibliotekene
Henriette Stoltz, biblioteksjef Skien bibliotek
Mads Hilden, leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune
Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef Viken er moderator
Gyrid Mangersnes, programleder Bærekraftige Asker.

 

Drammensbibliotekene

Bibliotekene i Drammen kommune

Les mer

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere, og for deg som mener bibliotekets oppgaver er viktigere enn noen gang. Foreningen har både personlige medlemmer og institusjoner som medlemmer.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.