Frivillighet + kommune = levende kulturliv

  • mandag 19. juni
  • 17:30 – 18:30
  • Multisal 2 Union

Arrangør: Frivillighet Norge

Hva lærte vi av Frivillighetens år? Markeringsåret bidro til revitalisering og vekst i flere kulturorganisasjoner og til mer og bedre samarbeid mellom organisasjonene og kommunene. 70 % av Frivillighet Norges medlemmer og 86 % av norske kommuner markerte Frivillighetens år. Til sammen ble det avviklet over 2000 arrangementer fra Finmark til Agder: På fjellet, i sjøen, i byen og på bygda. I løpet av den første halvtimen får publikum:

– En kort oppsummering av de viktigste resultatene i Frivillighetens år.

– En kort introduksjon til Frivillighetens arrangementskalender og Frivillighetens museum, som oppsto i 2022 og er kommet for å bli.

– Høre ansvarlig for museumsprosjektet i Frivllighetens år Hanne Lin Rossow Prestegård, prosjektleder Aase Wivestad i Vestfold og Telemark fylkesbibiliotek og bibliotekar Kine Gokstad fra Larvik bibliotek fortelle historien om samarbeidet knyttet til markeringen av Biblitotekdagen 1.9. i Frivillighetens år.

I siste halvdel av programmet leder prosjektlederen for Frivillighetens år, Birgitte Brekke en panelsamtale om betydningen markeringsåret har hatt for ulike kulturorganisasjoner, kommuner og staten. Hun stiller til slutt spørsmålet: Når og hvordan det bør avvikles et Frivillighetens år neste gang. I panelet deltar:

– Jostein Olsen, avdelingsleder Kultur og bydelshus i Sandnes kommune som markerte Frivillighetens år i form av å etablere Norges største Rock `n Roll band sammen med lokale kulturorganisasjoner

– Stein Øberg, leder av fellesrådet for Historielagene i Oslo. Han var aktiv i å synliggjøre Bygata gjennom Nordmarka som fikk midler fra Riksantikvarens støtteordning for Historiske ferdselsårer i Frivillighetens år.

– Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Norges Korforbund. Forbundet markerte Frivillighetens år gjennom etablering av et prisutdelingsarrangement for frivillige i korbevegelsen.

– Frode Lindtvedt, avdelingsdirektør i KS medlem av ressursgruppa for Frivillighetens år.

– Therese Koppang, avdelingsdiretør Kulturdepartementet medlem av ressursgruppa for Frivillighetens år.

– Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge som hadde ansvaret for å planlegge og gjennomføre Frivillighetens år.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.