Funksjonsmangfold i kunsten – hvorfor og hvordan kan vi få til det?

  • onsdag 21. juni
  • 14:15 – 15:15
  • Biblioteket 1. etg

Arrangør: Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Dissimilis har i over 40 år vært banebrytende innen kunst- og kulturfeltet gjennom synliggjøring av personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser. Vi deler av erfaringene vi har gjort oss: Hvordan kan man jobbe for å tilrettelegge for at personer med utviklingshemming får reelle muligheter for kunstnerisk utfoldelse? Og hvordan kan personer med funksjonsnedsettelser bringe inn nye perspektiver i scenekunsten? 

Vi erfarer at utøvere med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe profesjonelt med scenekunst holdes utenfor kunstfeltet og kunstutdanninger. Det er mangel på erfaring og kunnskap innen inkluderende scenekunst, og derfor mye fordommer og stigma innen feltet.

Vi forteller om Dissimilis’ nyeste banebrytende prosjekt, som er i oppstartsfasen: et helt nytt profesjonelt kompani innen inkluderende scenekunst, Kompani D. Her skal profesjonelle utøvere og personer med utviklingshemming stå på scenen som likestilte utøvere. Kan Kompani D være med på å viske ut skillene mellom personer med og uten funksjonsnedsettelser i kunstfeltet?

Foto: Thomas Storheim

#funksjonsmangfold #mangfold #funksjonsnedsettelser #kunstytring

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.