Grønt veikart for bærekraftige kulturopplevelser i Norden

  • tirsdag 20. juni
  • 14:30 – 15:30
  • Bærekraftsscenen

Arrangør: Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus

I 2021 ble det lansert et grønt veikart for kunst- og kulturfeltet i Norge. Med utgangspunkt i vårt nasjonale veikart arbeides det nå med å utvikle et nordisk grønt veikart, med mål om å framskynde den grønne utviklingen for bærekraftige kulturopplevelser i Norden. I arbeidet med veikartet ønsker man å samle inn gode eksempler, erfaringer, forslag til tiltak og kunnskap fra kultursektoren i Norden og utvikle kunnskap og arbeidsverktøy for å få til den endringen som kreves i den grønne skiftet.

Kunst- og kultursektoren i Norden mangler samlende politikk, støtteordninger, retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til en grønnere kulturproduksjon og forbruk. Med veikartet ønsker man å finne og bryte barrierer, for å få til nødvendig handling. Det nordiske veikartet blir lansert i løpet av høsten 2023.

Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus presenterer arbeidet med veikartet og implementering i den nordiske kultursektoren.

Foto: Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.