Grønt veikart for bærekraftige kulturopplevelser i Norden

  • tirsdag 20. juni
  • 14:30 – 15:30
  • Bærekraftscenen

Arrangør: Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus

I 2021 ble det lansert et grønt veikart for kunst- og kulturfeltet i Norge. Med utgangspunkt i vårt nasjonale veikart arbeides det nå med å utvikle et nordisk grønt veikart, med mål om å framskynde den grønne utviklingen for bærekraftige kulturopplevelser i Norden. I arbeidet med veikartet ønsker man å samle inn gode eksempler, erfaringer, forslag til tiltak og kunnskap fra kultursektoren i Norden og utvikle kunnskap og arbeidsverktøy for å få til den endringen som kreves i den grønne skiftet.

Kunst- og kultursektoren i Norden mangler samlende politikk, støtteordninger, retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til en grønnere kulturproduksjon og forbruk. Med veikartet ønsker man å finne og bryte barrierer, for å få til nødvendig handling. Det nordiske veikartet blir lansert i løpet av høsten 2023.

Program:

Linnea Svensson, prosjektleder i nordisk grønt veikart

Om arbeidet med veikartet og veien videre i dette arbeidet.

Tappio Säkkinen, Head of Sustainability and Set Design, The Finish National Opera and Ballett.                                                

Presenterer en case study om hvordan de har målt utslipp og  forbruk, og kommet frem til tiltak for å redusere sitt negative avtrykk på miljøet.

Solveig Korum, seniorrådgiver, Kulturdirektoratet og styregruppemedlem, Sustainable Living in the Nordic region.    

Om Nordisk Ministerråds program Sustainable Living in the Nordic Region og hvordan man jobber videre med behov for behov for relevante indikatorer når kultursektoren skal måles.

Politikersamtale med Cathrin Janøy (MDG), Åse Kristin Ask Bakke (AP) og Kathy Lie (SV).

Foto: Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.