Er den immaterielle kulturarven usynlig?

  • tirsdag 20. juni
  • 10:30 – 12:00
  • Multisal 2 Union


Arrangør: Kulturvernforbundet, FolkOrg og Norsk senter for folkedans og folkemusikk

Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen for ivaretakelse av immateriell kulturarv i 2007. Hva har skjedd siden da? Er vi modne for å ta debatten om en skikkelig revisjon på engasjementet som Norge har? Har statlige politikk truffet blink, og er vi gode nok til å følge opp våre forpliktelser. Konvensjonsteksten sier at arvens ikke-materielle karakter gjør den særlig sårbar. Musikk, dans og tradisjonshåndverk er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. For å ivaretas må den leve. UNESCO-konvensjonen har også formuleringer om likestilling mellom materiell og immateriell kulturarv.

Flere norske frivillige organisasjoner er i dag akkrediterte UNESCO-rådgivere som jobber aktivt for å fremme, ivareta og verne folkemusikk, folkedans, båtbyggertradisjoner, bunadbruk osv.

Men hvem har egentlig ansvaret for å følge opp disse innskrivningene? Hvem tar ansvar for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser overfor UNESCO? Hvilket ansvar har staten? Hvilket ansvar har frivilligheten?

Dette er spørsmål vi diskuterer i denne debatten, hvor representanter fra de frivillige organisasjonene møter politikere til en spennende kulturarvdebatt.

Arrangementet byr også på et spennende innslag av folkedans og folkemusikk.

Presentasjon av arrangørene:
SFF er et nasjonalt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, og vi arbeider for å fremme, verne, og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner. Sff er akkreditert som rådgivende organisasjon for UNESCO 2003-konvensjon om vern og videreføring av immateriell kulturarv.

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans har som formål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deres rolle og vilkår i samfunnet, og med det fremme både kulturarv og god folkehelse.   

Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjonen for de landsomfattende, frivillige kulturvernorganisasjonene. De 31 medlemsorganisasjonene representerer hele kulturarvfeltet og de har til sammen 260 000 medlemmer

Foto: Forbundet Kysten

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.