Hvem er innkjøpsordningen til for og hvordan bør den utvikles videre?

  • mandag 19. juni
  • 15:00 – 16:30
  • Biblioteket 2. etg

Arrangør: Drammensbiblioteket

Gratis arrangement, åpent for alle.

Kulturrådet har ansvar for en rekke innkjøpsordninger for litteratur.
 
Under innkjøpsordningene for litteratur kjøpes det inn nye boktitler som formidles videre til norske folke- og skolebibliotek, boktitler som kommer i tillegg til de som bibliotekene kjøper selv. Mange av titlene er kjærkomne verk som lånes ut straks, andre er mindre populære og en del blir evige «hyllevarmere».
 
Et spørsmål som har blitt stilt er om innkjøpsordningen har vært mer vellykket på produksjonssiden enn på resepsjonssiden – altså om den har hatt og har vesentlig innvirkning på lesevaner i befolkningen. Vi spør videre: Er dagens innkjøpsordninger for litteratur den best tenkbare løsningen for norske leserne og lesingen når vi nå står i det som kalles en lesekrise?
 
Gavner ordningen egentlig leserne, eller prioriterer den forlagene, kommunenes økonomiavdelinger, forfattere og kulturbyråkratenes behov?

Vi inviterer til debatt om utfordringer og muligheter med de litterære innkjøpsordningene med et panel sammensatt fra ulike deler av bibliotek- og bokbransje.

Disse deltar i debatten:

Jannicke Røgler
Røgler (samtaleleder) er biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek. Hun har tidligere vært leder for Bibliotekarforbundet, Seksjonsleder ved Viken Fylkesbibliotek og har også jobbet mange år i Buskerud Fylkesbibliotek. Røgler har bred bibliotekfaglig kompetanse gjennom over 20 år som bibliotekar og arkivar, og kjenner feltet svært godt.

Arne Vestbø
Vestbø er generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og kommer til oss i kraft av det. Han har studert medievitenskap ved Universitetet i Oslo (cand.philol) og har MA i Holocaust studies fra Royal Holloway, University of London. Han har tidligere vært seksjonsleder for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål i Kulturrådet. Han har også skrevet flere faglitterære bøker.

Anne Kristin Undlien
Undlien er biblioteksjef i Kristiansand folkebibliotek. Hun har bachelorgrad i bibliotekkunnskap og etterutdanning i kulturledelse. Hun sitter som medlem i Faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet som folkebibliotekenes representant. Hun har jobbet som bibliotekar siden slutten av 90-tallet og markert seg som en viktig meningsbærer i spørsmål som angår bibliotek og litteratur.

Heidi Austlid
Austlid er leder for Den Norske Forleggerforening. Hun har ledet bransjeorganisasjonen IKT-Norge frem til juni 2020. I fire år var hun første direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Tidligere har hun vært prosjektleder i IKT-Norge, og fra 1998 til 2004 var hun seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet hvor hun blant annet prosjektledet utdanning.no og arbeidet med nasjonal strategi for IKT i utdanningen.

Illustrasjon til debatt om innkjøpsordningen: Millions of Books, laget med AI-programmet DALLE-E-2.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.