Hvem skal betale for barna?

  • tirsdag 20. juni
  • 13:00 – 14:30
  • Tigerbussen

Arrangør: Tigerstadsteatret

Sted: Inne i Tigerbussen tirsdag 20.juni klokken 13:00-14:30

Det hersker ingen tvil i kulturbransjen om at barn og unge fortjener å få oppleve et bredt spekter av kunst med av kvalitet. Alle som arbeider med å skape scenekunst for et ungt publikum kjenner til utfordringene med høye kostander, ressurskrevende produksjonsformater og lave inntekter. Hvordan kan bransjen, kunstnerne, politikerne, byråkrater og finansieringsaktører løse ett av teaterfeltets største utfordringer og største gleder; nemlig å nå barn og unge over hele landet med relevant, tilgjengelig og god scenekunst.? Hva skal det koste og hvem skal betale?

Tigerstadsteatret er én av mange aktører som jobber utelukkende for et barnepublikum. Det å produsere og spille teater for barna, det å ta dem som publikum på alvor, er svært ressurskrevende både i utvikling og gjennomføring. Tigerstadsteatret ønsker å bidra til å løfte statusen til og å sette fokus på, teater for barn. Sammen med Kulturytring Drammen inviterer vi inn et sammensatt panel for å drøfte felles utfordringer, men kanskje med ulike perspektiv på løsninger.

Passer for beslutningstakere, teatersjefer, politikere, kulturbyråkrater og utøvere i scenekunstfeltet

Mer info kommer.

Foto: Signe Luksengard

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.