Fargespill – en prestasjonskultur uten tapere. Er det mulig?

  • tirsdag 20. juni
  • 10:30 – 12:00
  • Union Hovedscene

Arrangør: Fargespill

– Hvordan oppnå faglige resultater gjennom sosial utvikling

· Om hvorfor det å bli betraktet som en ressurs, gjør deg til en ressurs

· Om hvorfor fokus på prosess, gir bedre resultater enn fokus på resultat

· Om hvordan vi kan snu «de lave forventningenes rasisme» til «de høye forventningenes mirakel»

· Om hvorfor et kunstprosjekt gir sosiale konsekvenser vi ikke kan oppnå gjennom et sosialt hjelpeprosjekt

· Om hvordan vi med enkle perspektivendringer kan forløse kraften og mulighetene som ligger i alle

Hvis du er interessert i hvordan allmenn kompetanseutvikling og sosial bærekraft ser ut i praksis, kan det være spennende å bli kjent med Fargespill. Her kan du få oppleve hvordan det å møte barn og unge med spørsmål om hva de har, fremfor hva de mangler, har gitt hundretusener av publikummere på våre fremste kunstarenaer hakeslepp, og mange tusen barn og unge livsviktige mestringsopplevelser knyttet til identitet og fellesskap.

I Fargespill er det ingen audition eller utstemming, fordi den viktigste ingrediensen i opplevelsen som et stadig større publikum søker og elsker, ikke er virtuositet, men at de som står på scenen føler seg verdifulle. Den følelsen får man gjennom spørsmålet «Hva har du?». Alle har, i kraft av å være et unikt individ, noe ingen andre har. Gjennom å synliggjøre dette, gjør vi hver enkelt oppmerksom på mulighetene som ligger i å være akkurat dem, og tilhørigheten som ligger i å være viktige bidragsytere til fellesskapet. Fordi konseptet dypest sett handler om hvordan vi møtes som mennesker, har det relevans i alle sammenhenger der relasjoner mellom mennesker er viktig.

«Fargespill var det eneste stedet noen trengte meg,» forteller forfatter av boken «Brev til Noreg» og tidligere Fargespillaktør Mona Ibrahim Ahmed. Dette synliggjør et annet viktig aspekt av Fargespillmetoden. Ingen er med i Fargespill fordi de skal hjelpes. Alle er med fordi de trengs.

«Det er nesten aldri mangel på talent, bare mangel på muligheter,» sier Ole Hamre som var med å starte Fargespill for snart 20 år siden, og som i dag er kunstnerisk leder for prosjektet. Og en av dem som har fått realisert talentene sine gjennom Fargespill, er forfatter, foredragsholder, fast spaltist i Bergens Tidende og ansatt som aktøransvarlig i Fargespill, Irene Kinunda Afriyie, som kom til Norge som flyktning 16 år gammel. Irenes fortelling viser hvordan hun har brukt erfaringer som i utgangspunktet kunne ha ødelagt henne, til å bli en unik ressurs og viktig stemme i offentligheten.

Og om du vil ta en titt på praksisen som er utgangspunkt for alle disse ideene så kan Fargespill oppleves her, live på Rådhusplassen, under Fredspriskonserten i 2018: https://vimeo.com/820525012?share=copy

 

Om Fargespill
Fargespill er et scenekunstprosjekt. De som står på scenen, er mellom 50 og 100 barn og unge med bakgrunn fra hele verden, og forestillingene settes sammen av sang og dans som disse har med seg fra sine liv og kulturer. Fargespill startet som en enkeltstående forestilling under Festspillene i Bergen i 2004. Siden den gang har prosjektet spredd seg til over 20 byer og kommuner, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Arbeidsmetodene i Fargespill er analysert av forskere og pedagoger på Høyskolen på Vestlandet og formulert som en egen pedagogisk metode som de kaller Fargespillmetoden. Denne metoden har vært prøvd ut som grunnleggende føring i det pedagogiske arbeidet ved flere skoler i Bergen, og i 2024 kommer en lærebok i Fargespillpedagogikk ut på Universitetsforlaget. Fargespill har mottatt en rekke priser og utmerkelser er nominert til både Spellemannsprisen og Nobels Fredspris

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.