Hvorfor snakker ingen om toppkunst? Regional talentsatsing innen kunst og kultur.

  • mandag 19. juni
  • 14:00 – 15:00
  • Portalen Utescenen

Arrangør: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune har nylig vedtatt oppstart av et regionalt talentutviklingsprogram for unge talenter innen visuell kunst, musikk, teater og dans.

Hva kan kulturfeltet lære av idretten? Fylket har lenge hatt talentsatsing for unge toppidrettsutøvere, i nært samarbeid med idrettskretsen. Det finnes ikke noe tilsvarende som favner hele kulturfeltet, men det skal nå etableres et programstyre bestående av aktører, organisasjoner og institusjoner innen kunst og kultur. En gruppe på 15 talenter vil velges ut og utgjøre «stallen» i satsingen. Disse vil bli tilbudt et program bestående av generell motivasjonstrening, bransjekunnskap og veiledning inn i en profesjonell karriere. Målet er å gi gode forutsetninger for talentutvikling og profesjonelt virke i regionen.

Arrangementet vil kort presentere programmet og gå over til en samtale om de ulike dilemmaer og utfordringer et slikt program vil møte. Særlig rettes fokus mot tidlig spesialisering og organisatoriske utfordringer.

I Norge skiller kunst og kulturlivet seg fra idretten gjennom et stort antall særorganisasjoner som kan oppleves fragmentert. Det er ikke en enhetlig organisering eller overordnet koordinering. Hvordan kan disse enes på tvers av det enkelte utrykk? Hvilke faktorer vil påvirke resultatet mest hos det unge kunst- og kulturtalentet?

Foto: Kai Hansen

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.