Innspillsmøte for Ytringsfrihetskommisjonen

  • onsdag 23. juni
  • 10:30 – 12:30
  • Bakgården
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Ytringsfrihetskommisjonen
Kunstnere kommer med sine innspill til Ytringsfrihetskommisjonen.

Ytringsfrihetskommisjonen leverer sin utredning om ytringsfrihetens vilkår i Norge mars neste år. Blant oppgavene er å undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå eventuelle tiltak. Kommisjonen har invitert kunstnere som har stått i ulike debatter der ytringsfrihet og ytringskultur har stått på spissen de siste årene.

Kjersti Løken Stavrum ønsker velkommen, før en samtale mellom Løken og direktør for Munchmuseet Stein Olav Henrichsen, før kunstnere og andre presenterer sine innspill for medlemmer og leder av kommisjonen.

Medvirkende, i rekkefølge etter møteplan:

Morten Traavik, kunstner
Are Søberg, også kjent som Sløseriombudsmannen
Magnus Vanebo, student ved Khio
Marvin Halleraker, illustratør
Reidar Fuglestad, direktør ved Sørlandets kunstmuseum
Hege Knarvik Sande, generalsekretær i NOKU (Norsk Kulturforum)
Rapperen Kamelen (Marcus Mosele)
Øystein Stene, forfatter
Ina Bache-Wiig, kunstner
Cecilie Nissen, billedkunstner

Flere deltakere blir oppdatert fortløpende, grunnet korona er det knyttet litt usikkerhet til deltakelsen.

Foto: Ytringsfrihetskommisjonen sammen med kulturminister Abid Raja.
Mari Bratten Olafsen/Kulturdeparte
mentet

 

Ytringsfrihetskommisjonen

Ytringsfrihetskommisjonen er nedsatt av regjeringen for å utrede de teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.