Kommunesektorens posisjon i nasjonal kulturpolitikk

  • onsdag 23. juni
  • 15:30 – 16:20
  • Heldigital scene
Se opptak

Arrangør:
KS Kommunesektorens organisasjon
KS Kommunesektorens organisasjon representerer politisk og administrativ ledelse i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Vi skal i dette foredraget få et innblikk i hvordan KS nå styrker sin innsats på kulturfeltet.

Nasjonal kulturpolitikk er summen av lokal, regional og statlig politikk. KS (Kommunesektorens organisasjon) representerer politisk og administrativ ledelse i alle landets kommuner og fylkeskommuner, og jobber for å styrke dialogen mellom forvaltningsnivåene, og å styrke kommunesektorens posisjon på kulturfeltet. KS er også utviklingspartner til kommunesektoren, og bidrar med blant annet kunnskapsproduksjon som grunnlag for å ta gode beslutninger i lokal og regional kulturpolitikk. Dette foredraget vil gi et innblikk i hvordan KS jobber med kulturfeltet, hvilke formelle dialogarenaer som benyttes på ledernivå, hvordan KS samarbeider med kultursektoren, hvordan vi jobber med kunnskapsproduksjon osv. Vi vil blant annet vise til eksempler fra vårt nyeste forskningsprosjekt som ser nærmere på kommunesektorens kulturpolitiske ambisjoner, og hva som skal til for å realisere disse.
Medvirkende:
Line Anni Solbakken

Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i KS, har utdannelse innen musikk og prosessledelse, og erfaring fra både offentlig og privat kultursektor. Solbakken har blant annet jobbet med kommunalt planarbeid, forelest ved universitet og konferanser, jobbet med innholdsproduksjon ved en rekke festivaler og større arrangement, samt vært utøvende musiker og sanger. Solbakken har i tillegg hatt ulike verv innen kulturfeltet, og har ytret seg gjennom ulike kronikker. I Kommunesektorens organisasjon har hun ansvar for det faglige utviklingsarbeidet og det interessepolitiske arbeidet for kulturfeltet som helhet.

Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Latvia. Oxford Research har ca. 60 medarbeidere hvorav ca. 18 i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å dokumentere og utvikle kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research er etablert som en markert tilbyder av policyorienterte analyser og utredninger i Norge og resten av Norden.

KS Kommunesektorens organisasjon

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon og utviklingspartner i Norge. KS arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekke innbyggernes behov.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.