Koordinert kulturarbeid – dialog, idéutvikling og samskaping med barn og unge

  • mandag 21. juni
  • 13:00 – 14:00
  • Heldigital scene
Se opptak

Arrangeres av:

  • UKM-Norge, Ungdom og Fritid og Norsk kulturskoleråd

Arrangør:
Ungdom og Fritid, UKM Norge, Norsk kulturskoleråd
Fem kommuner og tre nasjonale organisasjoner utvikler gode modeller for samordning av lokale kulturtilbud. 

Koordinert Kulturarbeid (KK) er et pilotprosjekt i regi av overnevnte organisasjoner som ser nærmere på hva som skjer når kommunale ordninger som fritidsklubb, UKM og kulturskolen drives som et helhetlig koordinert tilbud. Deltakerkommunene involverer også i ulik grad andre interne tjenester som bibliotek, DKS, SLT og eksterne organisasjoner i sine lokale prosjektmodeller.

Essensen i prosjektet er å gi barn- og unge relevante tilbud av høy kvalitet, skape reell ungdomsmedvirkning, øke samhandling og forståelse mellom ulike miljø, etablere nye møteplasser og stimulere til systematisk tverrsektorielt samarbeid og politisk forankring. Helhetlige og samorganiserte lokale tilbud er i tråd med ambisjonene i barne- og ungdomskulturmeldingen. Meldingen vektlegger også at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i, og påvirke sitt lokale tilbud.

Prosjektet presenteres av ungdom og voksne med ulike roller i flere av pilotkommunene.
Medvirkende:

Marie Skeie Bartholdsen, Arendal kommune
Ina Cecilie Jorgensen, Arendal kommune
Philip Van Eck, Arendal kommune 
Eldrid Ninive Andersen, Kongsberg kommune
Ann Helen Singstad, Melhus kommune
Trine Røyrhus Ottosen, Sola kommune
Birgit Øxnevad Frost, Sola kommune
Jo Inge Nes, musiker
Tom Andreas Kristensen, UKM
Marit Bredesen, Ungdom og Fritid
Fabiola Charry, Norsk kulturskoleråd
Jan Erik Landrø, kultursjef Melhus kommune
Heidi Hesselberg, kultursjef Kongsberg kommune
André Ruud, Ungdom og fritid
Torstein Siegel, UKM

 

UKM-Norge, Ungdom og Fritid og Norsk kulturskoleråd

UKM er et landsdekkende tilbud til ungdom under 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge. Ungdom og Fritid er en barne- og ungdomsorganisasjon for brukere og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Norsk kulturskoleråd er en interesse- og medlemsorganisasjon for kommunene som kulturskoleeiere.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.