Kultur redder liv!

  • onsdag 23. juni
  • 12:45 – 13:45
  • Biblioteket
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
NOKU Trøndelag
Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viste at store deler av befolkningen står utenfor kultursektoren, en sektor som i stor grad bidrar til god helse.

Kultur har helsemessige effekter vi ikke kan overse! HUNT viser at mange står utenfor kulturlivet, og at mange derfor mister helsegevinsten deltakelse i kulturlivet gir. Har vi råd til at en stor del står utenfor?

NOKU Trøndelag inviterer til debatt om deltakelse i kultur på bakgrunn av HUNT-undersøkelsen.

Drøfting i panel: 30 minutter

Samtale med publikum: 30 minutter
Medvirkende:
Snorre Valen leder panelet, som består av:
Steinar Krokstad, Helseundersøkelsen i Trøndelag  (HUNT)
Marius Hoel, kulturredaktør i NRK
Rhiannon Edwards, Virke
Kristin Ørmen Johnsen, leder, Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Tor Helge Reinsnes Moen, styreleder Norsk kulturforum

Foto: Ballet Mécanique, Merete Morgenstierne. Ingvild F. Melien

NOKU Trøndelag

NOKU Trøndelag er fylkeslag i Norsk kulturfoum

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.