Kulturen bidrar til bedre livskvalitet – Friskere og gladere eldre gir økt handlingsrom i helsebudsjettet

 • mandag 19. juni
 • 15:30 – 17:00
 • Portalen Utescenen

Arrangører: Viken fylkeskommune og CREMAH (Norges Musikkhøgskole)

CREMAH ved Norges Musikkhøgskole og Viken fylkeskommune samarbeider om dette arrangementet som setter søkelys på potensialer som ligger i å ta i bruk musikk, kultur og frivillighet i eldrepolitikk. Norges Musikkhøgskole har forskningsresultater og gode eksempler som bekrefter hvordan kultur kan bidra til å oppfylle nasjonale helsepolitiske mål, i eldreomsorgen, til terapeutisk behandling og forebygging, og til økt livskvalitet slik at vi kan bo trygt lengre hjemme. Mange av problemstillingene er belyst i den nye Folkehelsemeldinga (Meld. St. 15 (2022–2023)) og i NOU 2023:4 Tid for handling fra Helsepersonellkommisjonen.

Viken fylkeskommune treffer problemstillingen i sitt arbeid med Den kulturelle spaserstokken, i utviklingsarbeid på kunst og kulturfeltet og ikke minst i folkehelsearbeidet. Som regional utviklingsaktør ønsker vi å sette fokus på hvordan vi kan samordne kreftene her for å møte dagens og framtidige utfordringer.  

Det blir samtale og debatt med deltakere fra nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Program

 • Velkommen v/ direktør Kultur og mangfold John Arve Eide, Viken fylkeskommune
 • Gode eksempler i praksis v/Kulturskolen Sarpsborg kommune
  – Sarpsborg kommune har inspirert mange med Seniorskolen, kulturskolen som er åpen for eldre på dagtid.
 • Forskningen som dokumenterer resultater, faglig innlegg fra Norges Musikkhøgskole/CREMAH ved leder og professor i musikkterapi Karette Stensæth
 • Gode eksempler i praksis v/ Kulturskolen Asker kommune
  – Asker kommune med helhetlig arbeid med kultur, helse og omsorg – hvordan virker det i praksis?
 • Samtale og debatt under ledelse av Stein-Gunnar Bondevik
   

Debattdeltakere

 • Statssekretær HOD Ole Henrik Krat Bjørkholt
 • Opposisjonen (tba)
 • Therese Torbjørnsen, Ap, varaordfører og ordførerkandidat Sarpsborg
 • Karette Stensæth, Professor NMH/CREMAH
 • Anna Helle-Valle jobber som daglig leder for stiftelsen Siste kapittel. Siste kapittel er en nyopprettet stiftelse som arbeider på tvers av felt og fag for å skape et aldringsvennlig samfunn, i et eksperimentelt og fremtidsrettet samarbeid mellom Bergen Nasjonale Opera, Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Bergen sanitetsforening 
 • Lars Petter Seljelid, for lengst pensjonert påkoplet lærer fra Bærum 
   

Debattleder: Stein-Gunnar Bondevik har en lang karriere bak seg som kommunikasjonsleder med stor tematisk bredde, fra Hæren til Helsedirektoratet, fra matforskning til kraftsektoren. Han har i tillegg vært aktiv innen politikk, kultur og idrett, blant annet som president i Norges volleyballforbund og som musikalsk partner til Moddi – et samarbeid som resulterte i Spellemannspris i 2023. Bondevik har også markert seg som spaltist i flere aviser nordpå, hvor han har gitt leserne et ukentlig skråblikk i flere år. 

 

Foto: Annette Øvrelid

 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.