Kulturen bidrar til bedre livskvalitet – Friskere og gladere eldre gir økt handlingsrom i helsebudsjettet

 • mandag 19. juni
 • 15:30 – 17:00
 • Portalen Utescenen

Arrangør: Viken fylkeskommune og CREMAH v/ Norges Musikkhøgskole

CREMAH ved Norges Musikkhøgskole og Viken fylkeskommune samarbeider om dette arrangementet som setter søkelys på forskningsresultater og gode eksempler på hvordan kultur kan bidra til å oppfylle nasjonale helsepolitiske mål, i eldreomsorgen, til terapeutisk behandling og forebygging, og til økt livskvalitet slik at vi kan bo trygt lengre hjemme. Mange av problemstillingene er belyst i den nye folkehelsemeldingen NOU 2023:4 Tid for handling. Det blir debatt med deltakere fra nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Programmet vil bestå av:

 • Faglig innlegg fra CREMAH ved leder og professor i musikkterapi Karette Stensæth
 • Gode eksempler i praksis:
  – Seniorskolen, kulturskolen som er åpen for eldre på dagtid i Sarpsborg
  – Asker kommune sin helhetlige arbeid med kultur, helse og omsorg – hvordan virker det i praksis?
  – Kort om arbeidet med Den kulturelle spaserstokken i Viken (kommunenettverket)
 • Debatt med deltakere fra nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

#helseogomsorg #kultur #kulturoghelse #eldreomsorg #denkulturellespaserstokken 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.