Kunst for det unge publikummet – ambisjoner og offentlig forvaltning

  • mandag 21. juni
  • 11:30 – 13:00
  • Scene i vannspeilet
Ytringspass

Arrangeres av:

  • Scenekunstbruket

Arrangør:
Scenekunstbruket

Etableres det nå et forvaltningsmessig skille mellom kunst for barn og ungdom og kunst for resten av befolkningen? Hvordan utvikler vi best et kunstfelt, og påvirkes kunstnere av endringer i forvaltningen? Vi inviterer til kunstnersamtale med påfølgende samtale i fellesskap.

Arrangementet starter med en samtale mellom to scenekunstnere som jobber helt eller delvis med kunst for et ungt publikum. Videre åpner vi for en felles samtale om det strukturelle som nå skjer i organiseringen av to voksende direktorat, Kulturrådet og Kulturtanken, og berører her barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 2020-2021), målgruppearbeid, tilskuddsforvaltning, publikumsutvikling, metodikker for inkludering og utforskning av estetisk praksis.

Samtalen går i dybden på noen kunstneriske prosesser, noen forvaltningsprinsipper og vi har ro i samtalen om disse. Vi skal ikke konkludere, men snakke om utvikling av kunst, kunstnerskap, det unge publikummet og hvordan forvaltningen i noen tilfeller best hadde svart på behovene.

Norsk scenekunst for barn og unge er internasjonalt toneangivende, og utviklingen her er et godt utgangspunkt for å diskutere hva som hever status og kvalitet i kunst for barn og ungdom.

Medvirkende:
Annonseres senere

Scenekunstbruket

Scenekunstbruket er den største formidleren av scenekunst for et ungt publikum og det nasjonale kompetansenettverket for scenekunst for barn og unge. Gjennom arbeid i over 25 år med bla. nasjonale og internasjonale samarbeid, fagarrangement, festivalen Showbox, kritikerbloggen Unge stemmer, kvalitetsarbeid, arrangørstøtte og produksjonsmidler har organisasjonen blitt en viktig aktør for kunstnere, arrangører og andre som jobber med kunst for et ungt publikum.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.