Kunst og aktivt byborgerskap

  • tirsdag 20. juni
  • 15:00 – 16:00
  • Biblioteket 2. etg

Arrangør: Østfold Internasjonale Teater

Deltagelse på arrangementet er gratis

Hvordan kan kunst bidra til aktivt byborgerskap og reell medvirkning i demokratiske prosesser? Med utgangspunkt i prosjektet «In Search of Democracy 3.0»* og Østfold Internasjonale Teaters øvrige arbeid med deltagerbasert kunst i offentlig rom, inviterer denne samtalen til å undersøke hvordan kunst, kunstnere og kunstneriske metoder kan bidra til de demokratiske prosessene som finner sted mellom valg, samt risikoen for instrumentalisering av kunsten. Samtaledeltagere inkluderer lokale partnere til ISD3.0 i Drammen, samt forskere, byplanleggere og kunstnere.

*Kunstprosjektet «In Search of Democracy 3.0» består både av en forestilling og en interaktiv installasjon, produsert av ØIT etter et konsept av New Heroes. Begge kan oppleves under Kulturytring. Prosjektet har samlet inn mer enn 160 illustrasjoner av folks ideer for fremtidens Drammen. Disse er overlevert Drammen kommune og gjort tilgjengelige for allmenheten gjennom utstillinger og en fargeleggingsbok.

Samtaledeltakere:

Moderator: Cecilie Sachs Olsen, prof. Kunst i samfunnet, Institutt for estetiske fag, OsloMet.

Paneldeltakere:
Lene Basma, Avdelingsleder Prosjektutvikling/PhD Urb, Drammen kommune
Karina A. H. Bjørnbakk, Koordinator for områdesatsing Strømsø 2030
Lucas de Man, kunstnerisk leder i New Heroes
James Moore, kurator-produsent, Østfold Internasjonale Teater

Bilde: Fra den interaktive installasjonen In Search of Democracy 3.0 av Østfold Internasjonale Teater på Strømsø torg i 2021. Foto: Ida Willassen/ØIT

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.