Kunst som utviklingskraft del 1 – hvordan spille på lag med Kunstnerne?

  • mandag 19. juni
  • 14:15 – 15:45
  • Multisal 2 Union

Kunst som utviklingskraft del 1 – Hvordan spille på lag med kunstnerne?

Arrangør: Viken fylkeskommune i samarbeid med et nettverk av kunstfaglige rådgivere i Asker, Drammen, Bærum, Fredrikstad og Lier kommune.

Seminaret vil ta for seg disse spørsmålene:

– Kunstnernes perspektiv på stedsutvikling 
– Hvilken plass gir vi/ får kunstneren i det offentlige rom?
– Hvilken plass gir vi/ får kunstnerne i arbeid med stedsutvikling? 
– Hva kan kunsten/kunstneren bidra med for å utvikle steder? 
– Kunst som alternativ / motkraft til karakterløshet. 
– Er kunsten med å gi engasjement? 
– Hvordan formidles verket når det er satt opp?

Moderator: 
Marius Moldvær, billedkunstner og teoretiker

 
Innledning: 
Cecilie Sachs Olsen, Professor i Kunst i Samfunnet, Institutt for Estetiske Fag, OsloMet – Storbyuniversitetet 

Sachs Olsens forskning undersøker hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til ny forståelse av miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringsprosesser, og bidra til utviklingen av nye metoder for stedsutvikling og medvirkning. Hun er også praktiserende kunstner med særlig interesse for levende kunst i tverrestetiske formater som skaper nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane. 

Kunstnernes perspektiver 
Samtale med to kunstnere som har erfaring med å jobbe i offentlige rom og stedsspesifikt med forskjellige oppdragsgivere og forskjellige oppdragstyper. De vil dele sine erfaringer, og ønskesituasjoner. 

Camilla Løw: Billedkunstner med utdannelse fra Glasgow. Hun lager skulpturene sine i tett dialog med stedet der de skal plasseres, enten det er inne i et gallerirom eller utendørs på et offentlig sted. Ofte bruker hun materialer som forbindes med arkitektur og design, som metall, betong, spraylakk og pleksiglass i sterke, klare farger. Arbeidene er abstrakte og kan gi assosiasjoner til modernistisk skulptur og amerikansk minimalisme. Formene oppstår også fra et mer konkret og personlig utgangspunkt – hver skulptur fremstår med sin unike identitet. Løw er opptatt av at publikum skal føle eierskap til kunstverkene hun lager for det offentlige rom, og ofte innbyr verkene til å bli tatt i bruk.

Løw har stilt ut, og er kjøpt inn, av museer og gallerier i Norge og internasjonalt. Hun har blant annet hatt separatutstilling ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og har laget en rekke verk for offentlige rom. Hun er aktuell med en ny skulptur til Borgen i Asker som skal ferdigstilles høsten 2023, nominert til Zurich Art Prize 2024, og tiltrer som professor i metall med vekt på skulptur og installasjon i offentlig rom ved avdeling kunst og håndverk på KHiO f.o.m 1.august.

Marte Eknæs: Billedkunstner med spesialisering innenfor kontekstbasert kunst og PhD-stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er aktuell med ny skulptur utenfor kommunegården i Sandvika, og hadde nylig en utstilling på ROM for kunst og arkitektur i Oslo. 

Det offentlige perspektivet
Kommunen som tilrettelegger for kunst i offentlig rom, og offentlig rom som arena for kunstnere. 

Siri Breistein, prosjektleder for Taking the Initiative og formidlingsleder for KODE. Om Taking the Initiative i Bergen kommune: «Et vågalt eksperiment som har til hensikt å se med nye øyne på hvilke verdier som kreativitet kan skape hos innbyggere og lokalsamfunn. Prosjektet har som mål å oppmuntre til nye, alternative former for deltakelse og engasjement på måter som kan bidra til å gi mennesker identitet og tilhørighet i et lokalsamfunn.» To kunstnere jobber som «forandringsagenter» og skal være katalysatorer for å realisere initiativ fra innbyggerne i området. 

Ellen Marie Fodstad: kunstrådgiver i Bærum kommune, tidligere kurator formidling på Nasjonalmuseet, formidlingsleder på Henie Onstad og i KORO. Kunsthistoriker som snakker om erfaringer fra å jobbe og tilrettelegge for kunst i offentlig rom, gi kunsten og kunstnere plass i prosjekterer så tidlig som mulig. Dette sees i sammenheng med planarbeid, kunst i byggeprosjekter og uterom med mer.

Foto: Camilla Løw, «Broken Thrones» (2020), Nordbytjernet, Ullensaker kommune. Foto: Mesen

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.