Kunst som utviklingskraft del 2 – Hvordan spille på lag med næringslivet og utviklere ?

  • mandag 19. juni
  • 16:00 – 17:00
  • Multisal 2 Union

Arrangør: Lier kommune og KORO nettverk for kunst og stedsutvikling

Hvordan ønsker vi å bo og leve i fremtiden og hvordan vil vi forme veien dit?

Kan kunst og kunstnere bidra med nye perspektiver, visjoner og prosesser når vi skal planlegge fremtidens steder og byer?

Hvordan kan kunstnere samarbeide med byplanleggere, arkitekter og landskapsarkitekter, og kan de ha en rolle for å engasjere befolkningen inn i arbeidet?

Utbyggingsprosjekter i Drammensregionen står i kø. Kunst kan være en viktig ingrediens i steds- og byutviklingsprosessen, og ikke bare pynten på kaka!

Hvordan kan kunst være en utviklingskraft i stedsutviklingen? Og hvordan bidrar kunst til kvalitet, identitet og attraksjon og verdiskaping?

Velkommen v/ Nina Guzman Toft, prosjektleder Kunst i Fjordbyen, Lier kommune.

“Tverrfaglige krysningspunkter – hva er gode prosesser og samarbeid?”

Moa Bjørnson – stedsutvikler Molobyen og Ingrid Agathe Bay-Larsen, plan og samfunnsutvikling, Bodø Kommune

«Soft is the new heard – from planning to placemaking” Truls Ramberg, kurator KORO

Panelsamtale med Fjordbyen i Lier og Drammen som case:

I Lier har en tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra utviklere, flere sektorer i kommunen og eksterne fagressurser ledet en prosess som har ført frem til en kunststrategi for Fjordbyen.

Hva har vi lært av prosessen vi har vært igjennom? Hva blir de neste skrittene fremover? Hvor ligger utfordringene? Hvordan skal vi få til gode tverrfaglige samarbeider mellom kommunen, grunneiere, infrastruktur, utviklere, kunstnere og andre kulturaktører og næringsliv?

Panel:

  • Jan Willy Føreland / leder Fjordbykontoret
  • Geir Hagehaugen/ prosjektdirektør Eidos
  • Kjersti Haagaas fra Teigen/Vedal
  • Line Fielding fra Bakkegruppen
  • Moa Bjørnson, stedsutvikler Molobyen

Moderator: Truls Ramberg

Foto: Link Arkitektur

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.