Kunsten som ytringsrom

  • mandag 21. juni
  • 14:30 – 15:30
  • Biblioteket
Ytringspass

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Arrangør:
Kulturytring

Gis kunsten plass som ytringer i samfunnet? Hvordan påvirker kunst meningsdannelsen, politikkutformingen og samfunnsutviklingen som helhet? Er lovverket som skal sikre kunstneriske ytringer i meningssamfunnet godt nok, sett i lys av den beskyttelsen som skrevne og verbale ytringer får?

Kunst og kultur er som ytringer beskyttet av artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. I Kulturmeldingen, Kulturens kraft. Kulturpolitikk for fremtiden fra 2018, beskrives kunst og kultur som ytringer i samfunnet, altså som uttrykk som er en del av en fri og demokratisk samtale. Engerutvalget beskrev i 2014 for første gang kunst som en del av en ytringskultur. I Kulturmeldingen «Kulturens kraft. Kulturpolitikk for fremtiden» fra 2018, beskrives kunst og kultur som ytringer i samfunnet, altså som uttrykk som er en del av en fri og demokratisk samtale. Hvordan påvirker kunst meningsdannelse, politikkutforming og samfunnsutviklingen som helhet? Er lovverket som skal sikre kunstneriske ytringer i meningssamfunnet godt nok, sett i lys av den beskyttelsen som skrevne og verbale ytringer får? Hva sier den reviderte kulturloven? Og er det lovverket som er viktigst for å beskytte kunsten og sikre at kunstneriske ytringer på alle sider av det politiske spekteret kommer til orde, eller handler det vel så mye om tilgang på arenaer, finansiering og status?

Medvirkende:
Annonseres senere

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.