Lansering av Oslofjord Triennale 2024

  • tirsdag 20. juni
  • 15:30 – 17:00
  • Bærekraftscenen

Arrangør: Oslofjord Triennale

Oslofjord Triennale er et kunstprosjekt og en plattform der målet er å redde en fjord! Triennalen vil finne sted i og omkring Oslofjorden på Østlandet i Norge. Oslofjorden er triennalens hovedperson og subjekt, med sin egen identitet og egne rettigheter. 
 
Oslofjord Triennale skal skape engasjement og nye kunstneriske uttrykksformer. Oslofjord Triennale skal generere strategier for å kuratere kunst relatert til vann. Oslofjord Triennale vil presentere norskbaserte og internasjonale kunstnere, og samarbeide med kuratorer, forskere, interesseorganisasjoner, lokale miljøer og steder.  
 
Oslofjorden er i krise. Det er nødvendig med en endring for at fjorden skal overleve! 
 
Hva kan kunst egentlig bidra med? Kan en ikke heller engasjere seg politisk eller i en miljøorganisasjon for å redde Oslofjorden?  
 
Vi mener kunst står friere når det gjelder å skape dialog, bidra til økt kunnskap, og nødvendige perspektiver for å få til endringer for livet i fjorden. Kunst kan hjelpe oss med å se hvordan vi kan forholde oss til alle levende organismer. Vi er kropper av vann, uatskillelig knyttet til andre vannkilder, verdenshavene og myriader av levende organismer – som eksisterer på tvers av tid, rom og landegrenser. 
 
På lanseringen vil triennalen bli presentert av initiativtakerne, i samtale med kunstnere, forskere og marinbiologer. Der vil du få høre om vårt foregangsarbeid med å utvikle bærekraftige ressurser for det visuelle kunstfeltet. Oslofjord Triennale vil også presentere to kunstprosjekter. I Drammen inviterer vi publikum til å lytte til Oslofjordens stemme. Hva sier Oslofjorden? Kan vi høre den? Vi sender lyd fra det som skjer under vannoverflaten direkte fra en seilbåt som driver med vind og vær, her og nå. Kunstnere bak verket er Christian Blom, Bjarne Kvinnsland og Kristin Bergaust. Det hele avsluttes med et performativt måltid i Oslofjorden, på Berger utenfor Drammen kl. 18.00 (for mer info, se under).
 
Følg Oslofjord Triennale mot 2024. Velkommen!  
 
Hvem står på scenen?  
Kristin Bergaust (kunstner og kurator, SENT – Nesodden), Camilla Dahl (kunstner – Brønnøya), Sidsel Aas (kommunikasjonsrådgiver – Oslo), Franzisca Aarflot (regissør og dramatiker – Svelvik), Vibeke Hermanrud (kurator, Kunstplass – Båtstø), Louise Valestrand (overingeniør, NIVA – Forskningsinstituttet for vann og miljø), Eli Rinde (seniorforsker, Ph.D. NIVA), Elin Sørensen (kunstner & marin landskapsarkitekt Ph.D., Urbant HAV), Linn Cecilie Ulvin (kunstner, forfatter, kurator – Stein husmannsplass, Nesodden). Christian Blom (komponist og lydkunstner) og Bjarne Kvinnsland (komponist, produsent og elektronisk kunstner) direkte fra en seilbåt i Oslofjorden.

 
Om arrangøren: Oslofjord Triennale er en ideell forening som skal fremme kunst, økologisk balanse og bærekraft i og rundt Oslofjorden, og gjennomføre et kunstarrangement hvert tredje år. Oslofjord Triennale er initiert og etableres av en tverrfaglig gruppe kvinner med lang fartstid i kunstfeltet. Oslofjord Triennale har, siden 2021, vokst frem gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid. Oslofjord Triennale er støttet av Viken Fylkeskommune og Kulturdirektoratet.  
 
Etablerere og initiativtagere 
Kristin Bergaust (kunstner og kurator, SENT – Nesodden), Camilla Dahl (kunstner – Brønnøya), Sidsel Aas (kommunikasjonsrådgiver – Oslo), Franzisca Aarflot (regissør og dramatiker – Svelvik), Vibeke Hermanrud (kurator, Kunstplass – Båtstø), Linn Cecilie Ulvin (kunstner, forfatter, kurator – Stein husmannsplass, Nesodden). 

Lydperformance: HØR FJORDEN! Lyden fra en levende Oslofjord forteller

Velkommen til å oppleve lyden fra en levende Oslofjord. Fra en seilbåt som beveger seg i ulike miljøer i Indre Oslofjord, vil vi motta undervannslyd fra hydrofoner som strømmer direkte til Kulturytring Drammen. Vi vil høre fra en verden vi ellers ikke kan sanse, som trigger forestillingsevnene våre uten at vi helt vet hva vi lytter til. Lyd fra marine arter, støy fra menneskelig aktivitet og lydimpulser fra bevegelser og strømninger i vannsøylen under overflaten inspirerer oss til å lytte og lete i den flytende kompleksiteten Oslofjorden innebærer, i håp om en dialog om en bedre framtid.

Lydprosjektet er ledet av kunstner og professor Kristin Bergaust i samarbeid med komponist Christian Blom og vil bli fremført som del av lanseringen av Oslofjord Triennale under Kulturytring Drammen.

***

I forbindelse med lansering av Oslofjord Triennale inviteres publikum til å delta i et utendørs måltid med lyd, samtaler og dansekunst i Bergerbukta.

Vann-Kraft

Hvor: Bergerbukta ved Fossekleiva Kultursenter, 3075 Berger

Når: kl. 18 tirsdag 20. juni

Påmelding kreves: se fossekleiva.no

Hvordan kan vi skape nye relasjoner og identiteter gjennom å dele opplevelser og samhandling med Oslofjorden? Gjennom å koreografere i et vannlandskap vil vi skape et rom for samtale, og gå i dialog med fjorden på dens premisser. Vi inviterer til et måltid i vannet for å utforske denne tematikken sammen med publikum.

Som deltaker vil du oppleve en sanseliggjøring av Oslofjorden, med bevegelse, lyder og smaker.

Inviterte gjestekunstnere og lokale medhjelpere vil sørge for en uforglemmelig aften, som vil gi kraft til- og skape engasjement for å redde Oslofjorden.

Vann-Kraft er kunstnerisk ledet av Suzie Davies og Mattias Ekholm fra dansekompaniet DEED, i samarbeid med lydkunstner Thomas Bergsten og scenograf Mari LB Kamsvaag. Arrangementet er produsert for Oslofjord Triennale i samarbeid med Fossekleiva Kultursenter.

Det serveres mat fra sjøen.

Begrenset antall plasser – påmelding nødvendig.

Velkommen!

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.