Må kultursektoren være digital for å være relevant?

  • mandag 21. juni
  • 12:45 – 13:45
  • Biblioteket
Ytringspass

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Arrangør:
Kulturytring

Må kulturlivet bli digitalt for å henge med i samfunnsutviklingen og den kritiske samtalen? Digitaliseringen har et stor demokratisk potensiale ved at flere deltar og ytrer seg. Men hva med kvaliteten i de fysiske opplevelsene? Og hva betyr nærværet for kunsten?


Kulturinstitusjonene har et overordnet samfunnsansvar om å nå nye publikumsgrupper og være til for hele befolkningen. Store deler av befolkningen benytter en stor andel av sin tid på internett, og den offentlige samtalen foregår også der, både i offisielle og uoffisielle kanaler.

Spiller kulturinstitusjonene ut sitt eget kort i samfunnsdebatten dersom de ikke er til stede for publikum digitalt? Er en digital utvikling å utnytte og høste av potensialet til å nå flere, og andre publikumsgrupper, eller står det digitale som en motsetning til kvaliteten i kunsten? Bør kultursektoren være en motkultur mot det digitale? Bør kultursektoren hegne om og gi næring til kvaliteten i kunsten i de fysiske møtene – fordi nærværet er helt vesentlig for kvaliteten? Eller er digital kunst likeverdig den analoge? Hva vil vi med kulturinstitusjonene og kunsten i den digitale tidsalder?

Medvirkende:

Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet.
I 1989 gikk Henrichsen inn som kunstnerisk og administrativ leder av samtidsorkesteret BIT20 (1989), og senere Opera Vest (1993) og Bergen Nasjonale Opera (2005). Etter endt musikkutdanning, var Stein Olav profesjonell musiker i atten år. Han har etablert og ledet en rekke kulturinstitusjoner og nettverk, innehatt mange styreverv både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som styreleder for Ultima i 10 år og som styreleder for Sørlandets kunstmuseum nå. Han har sittet i flere statlige kulturpolitiske utvalg, og har bred erfaring fra internasjonale utviklingsprosjekter og internasjonalt samarbeid.

Flere medvirkende oppdateres fortløpende.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.