Oppdrag nabolag – Hvordan styrker vi fellesskapets steder og hverdagskulturen i byene våre?

  • onsdag 23. juni
  • 12:30 – 13:30
  • Scene i vannspeilet
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Oslo arkitekturtriennale
Byene våre er i markant forandring og står overfor store utfordringer. Boligbehov og prisøkninger i noen byer, tomhet i andre, nødvendig grønn omstilling og store kommersielle interesser. Og ikke minst, men altfor ofte glemt: Hvordan vil vi gjerne bo og leve sammen? Korona har vist hvor mye byens nabolag og felles steder betyr for oss. Byens gater, plasser og parker, og byens møtesteder – stasjonen, biblioteket, den lokale butikk og kafeen – gir oss alle tilhørighet og livskvalitet.

Oslo arkitekturtriennale setter fokus på nabolaget og fellesskapets steder i nordiske byer, og utfordrer byens aktører – politikere, embetsverk, utviklere, arkitekter og byens innbyggere – til å svare på spørsmål om hva som må gjøres for å legge til rette for nabolagskultur og skape bedre nabolag.
PROGRAM:

Innledning: Nabolagets betydning – hvorfor må vi tenke nytt om hverdagens fellesskapssteder?
v/ Christian Pagh, direktør og sjefkurator, Oslo arkitekturtriennale.

Innlegg: Hvordan legger vi byene våre til rette for nabolagskultur? Hva er kvaliteter i et godt nabolag? Hva betyr kulturinstisjoner for nabolag?
v/ Kjersti Wikstrøm, daglig leder, byplanleggings- og landskapsarkitekturkontoret SLA.
v/ Stein Olav Henrichsen, direktør, MUNCH.
v/ Gro Sandkjær Hanssen, samfunnsforsker, NIBR, OsloMet.

Debatt: Hva må gjøres for å skape bedre nabolag? 

Foto: OAT

Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale er en internasjonal arkitekturfestival og arena for formidling av og diskusjon om arkitektur og byutvikling.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.