Viken er Norges lavest rangerte kulturfylke – er det greit?

  • onsdag 23. juni
  • 13:15 – 14:15
  • Bakgården
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
NOKU Viken
Er økonomiske rammebetingelser sklyd i Vikens bunnplassering på kulturindeksen? Kan man øke sentrale tildelinger til Vikenregionen? Hvilke virkemidler har kommunene, fylkeskommunen og statlige beslutningstakere for å styrke Viken som kulturregion?

Viken er etablert og blitt landets mest folkerike region. Her finner man flere av landets største byer og tettsteder. Viken er en region med høy kompetanse og sterk økonomisk vekst. I tillegg besitter Viken en stor grad av attraktivitet både for å besøke og å flytte til. Man skulle tro at alt ligger godt til rette for en sterk kulturregion – men tvert imot scorer Viken bemerkelsesverdig lavt på Norsk kulturindeks.

Andre byer og regioner rundt om i landet nyter godt av gode kulturinstitusjoner og kreative miljøer. Fra slike steder og miljøer ser man flere søknader om tilskudd og større statlige overføringer enn hva som er tilfellet i Viken.
Medvirkende:
Bård Kleppe fra Telemarksforsking innleder debatten
Tone Østerdal, daglig leder for Norske konsertarrangører er moderator

Paneldeltakere:
Cecilie Agnalt, Leder komite for kultur i Viken
Kristin Ørmen Johnsen, Leder, familie- og kulturkomiteen på Stortinget
Tone Hansen, Direktør ved Henie Onstad Kunstsenter
Andreas Lervik, Rådmann i Aremark kommune
Thomas Prestø, Kunstnerisk leder Tabanka Dance Ensemble

NOKU Viken

NOKU Viken er fylkeslag i Norsk kulturforum

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.