Ny regional filmsatsing – et krafttak for norsk filmproduksjon

  • mandag 19. juni
  • 16:30 – 18:00
  • Drammen Kulturhus

Arrangør: Viken filmsenter, FilmReg og Bransjerådet for film

En politisk debatt om den nye regionale filmsatsingen Kultur- og likestillingsdepartementet legger opp til. Sentrale politikere diskuterer veien videre for norsk regional filmproduksjon som har vært drøftet  gjennom våren 2023. Debatten innledes med status for prosessen og korte innlegg fra bransjerepresentanter.

Mange har kritisert at Oslo-området mottar for stor del av offentlige tilskuddsmidler, men det har ennå ikke kommet en løsning på hvordan en mer rettferdig regional fordeling skal se ut. Potensialet er stort for økt aktivitet, større samhandling og kompetansedeling mellom regionene. Denne våren har Kultur- og likestillingsdepartementet tatt grep for en ny regional filmsatsing som skal rydde opp i motsetningene og gi et krafttak for regional filmproduksjon. En ny regional filmpolitikk skal presenteres sammen med kulturbudsjettet i oktober. Satsingen skal løfte de siste års sterke norske film- og seriebølge videre – og gi større frihet til regionene.

Kan Kultur- og likestillingsdepartementet lykkes med å løse den regionale floken? Utvalgte bransjerepresentanter vil med skjerpet blikk vurdere hva en ny regional filmpolitikk bør inneholde og innlede til debatten.

Deltakere i debatten:

Tage Pettersen –  Høyre, Stortingsrepresentant og nestleder i Familie- og kulturkomiteen

Torstein Tvedt Solberg – Arbeiderpartiet, Stortingsrepresentant og medlem i Familie- og kulturkomiteen

Elisabeth O. Sjaastad – Bransjerådet for film og forbundsleder Norsk filmforbund

Tom G. Eilertsen – styreleder i FilmReg, paraplyorganisasjon for regionale filmsentre og -fond

Linda Netland – daglig leder, Oslo filmfond

Moderator:

Torbjørn Urfjell – avdelingsdirektør for samfunn og arena, Kulturdirektoratet

 

Bilde: (c) 74 Entertainment

#regionalfilmpolitikk #filmproduksjon #film

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.