Oppvekstreforma – utan kultur?

  • onsdag 21. juni
  • 09:00 – 10:00
  • Biblioteket 1. etg

Arrangør: NOKU Vestland

Oppvekstreforma 2022 skal gi meir ansvar til kommunane på barnevernsområdet. Grunnpilarane er førebygging og tidleg innsats, heilskapleg tenestetilbod, samarbeid på tvers av sektorar og på tvers av kommunar.

KS uttaler 19.11.21: En nasjonal helhetlig oppvekstpolitikk utviklet i felleskap mellom staten og KS på vegne av kommunesektoren bør utformes gjennom en strategi som omfatter både de universelle arenaene som barnehage og skole er, men også tjenester som barnevern, PPT og helse- og sosialtjenester. En slik oppvekstpolitikk bør også omfatte samarbeid med frivillig sektor og andre aktører.

Er dette ein typisk inngang til forståinga av tverrfagleg arbeid opp mot barn og unge, der kultursektoren vert gløymt?

Korleis skal kommunane sikre godt tverrsektorielt samarbeid når halvparten av barna si livsverd vert haldt utanfor – altså alt som føregår på fritidsarenaen.

Kultursektoren sit med mange løysingar innan møteplassar, inkluderande aktivitet og demokratibygging. FN sitt berekraftsmål 17 – samarbeid for å nå måla er sentralt. Det same er inngangen til sosial berekraft, tanken om at ingen skal utelatast.

Korleis ein skal lukkast med oppvekstreforma utan kultur?

 

Foto: Kari M. Svanberg

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.