Outsider art på Dikemark – fra tabu til kanon?

 • mandag 19. juni
 • 09:30 – 10:30
 • Drammen Kulturhus

Arrangør: Asker kommunes kulturavdeling i samarbeid med Dikemark kulturarenas ressursgruppe, som består av representanter fra Trafo Kunsthall, Teatergruppen NIE, Dikemark psykiatriske sykehusmuseum (OUS), MiA, kunstnerne på Dikemark og kommunens administrasjon

Området rundt Dikemark sykehus i Asker forfaller. Det ligger samtidig et enormt potensial for verdiskapning tuftet på kunst og kultur for menneskene som skal bo der og bruke stedet. Velkommen til seminar om hvordan Outsider art kan inngå som en viktig del av den kommende stedsutviklingen.  

I sin storhetstid var Dikemark sykehus et selvstendig og selvforsynt samfunn. Innen 2026 er all sykehusdrift lagt ned, og 28 bygninger er fredet, men i sterkt forfall. På Dikemark psykiatriske sykehusmuseum finnes det hundrevis av skjulte kunstskatter laget av tidligere innlagte pasienter – såkalt Outsider art. Trafo Kunsthall og Dikemark psykiatriske sykehusmuseum (OUS) har i en årrekke samarbeidet tett om løfte frem og aktualisere disse kunstnerne og kunstverkene gjennom flere temautstillinger på Dikemark. Internasjonalt er det tilsvarende positive strømninger knyttet til Outsider art.  

Både Dikemark psykiatriske sykehus og Outsider art var tabubelagt i forrige århundre, men nå er det nye tider. Utviklingen av nytt lokalsenter og boligområde på Dikemark vil bygge opp under det særegne ved sykehushistorien og den unike kunsten som kom ut av den. Samtidig er arkitekturen i Jugendstil og det vakre kulturlandskapet egenskaper på Dikemark som bør ivaretas. Dikemarkområdet eies av Oslo kommune, mens Oslo universitetssykehus eier bygningene. Asker kommune er planmyndighet og fastsetter videre utvikling gjennom reguleringsplan i samråd med bl.a. Viken Fylkeskommune som er kulturminnemyndighet. Denne konstellasjonen gjør fremtidsutsiktene uklare. 

Utfordringene knyttet til Dikemarks fremtid er mange. Deltakere på seminaret vil belyse temaene over og forsøke å svare på noen av de følgende spørsmålene:  

 • Hva er potensialet og fremtidsutsiktene for Dikemark?  
 • Hva er verdien av tverrfaglig samarbeid?  
 • Hvordan kan en kommune, samtidskunstaktører og et sykehusmuseum sammen utvikle en kunst- og kulturdestinasjon?  
 • Hvordan blir den videre utviklingen av Dikemark kulturarena og sykehusmuseet?  
 • Er tiden inne for at Dikemark psykiatriske sykehusmuseum blir et nasjonalt psykiatrisk sykehusmuseum og et forsknings- og formidlingssenter både for den særegne samlingen av Outsiders art, men også psykiatrisk sykehushistorie?  
   

Hvem står på scenen?  

 • Anne Siv Falkenberg Pedersen (kurator/produsent Trafo Kunsthall) 
 • Maria Knutzen (leder Dikemark psykiatriske sykehusmuseum, OUS) 
 • Simone Ritter (leder museet Trastad Samlinger/Nasjonalt Senter for Outsider Art) 
 • Lene Conradi (ordfører i Asker kommune) 
 • Christian Hintze Holm (avdelingssjef kulturarv, Viken fylkeskommune)
 • Konferansier: Elise Hatlø (rådgiver kulturliv, Asker kommune)
   

Bildekreditering: Krøsus. Gouache på papir. Foto_ Jens Hamran. Tilhører Dikemark psykiatriske sykehusmuseum OUS

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.