Pandemi! Hvilken næring gis makt i samfunnet?

  • tirsdag 22. juni
  • 16:25 – 18:10
  • Union hovedscenen
Se opptak

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Arrangør:
Kulturytring
Hvilken rolle har kulturen i samfunnet? Er kultursektoren en sterk samfunnssektor i det norske samfunnet i dag, sett i lys av covid-19 og kulturpolitikken? Hva sier Regjeringens koronahåndtering overfor kultursektoren om kulturpolitikkens legitimitet? 

Del 1: Hvem vinner frem i forhandlinger og hvorfor? Hvorfor slipper ikke kultursektoren frem med sine krav? Norge har brukt mye penger på kulturen, men hvordan kan dette ses opp mot BNP og forventningene til kompensasjon i samfunnet for øvrig? Hadde kulturfeltet stått sterkere med en samlet organisasjon som kan tale en hel sektors stemme? Hva har 2020 vist om kulturen som næring sett opp mot andre sektorområder?

Del 2: Hvordan skal kultursektoren gjenreises etter pandemien, og hvordan ser de langsiktige konsekvensene for sektoren og feltet ut? Hvilke tiltak tenker partiene å sette inn for å gjenoppbygge sektoren? Og ikke minst, hvilke tiltak bør partiene legge på bordet for å styrke sektoren, enkeltkunstnerne, og trygge både arbeidsplasser og sosiale vilkår for en hardt presset bransje.
Faglig debatt og politiskdebatt:

Tone Østerdal, daglig leder Norske konsertarrangører
Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo
Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke
Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening
Nina Hodneland, daglig leder Norske kulturhus
Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet
Åslaug Sem-Jacobsen, medlem i Stortingets Familie- og kulturkomité (SP)
Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV)
Margit Fausko, politiker (MDG)
Linn-Elise Øhn Mehlen, politiker, (Rødt)
Silje Hjemdal (FrP)

Aslak Bonde politisk kommentator, leder debatten.

Foto: Ingvild F. Melien

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.