Populisme og den norske kulturpolitikken

  • mandag 21. juni
  • 13:00 – 14:00
  • Multisal 1
Ytringspass

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Arrangør:
Kulturytring

Folket omtales ofte i offentligheten som en enhet, innbyggerne og befolkningen. Men hva representerer folkeretorikken? Et flertall? Et spesifikt kunstsyn og smak? Populisme? Eksisterer egentlig et enhetlig «folk»? Hvordan påvirker begrepsbruken kulturpolitikken i dag?

Faktum er at den norske befolkningen er mangefasettert, og det er mange skillelinjer blant folket i landet vårt: klasse, geografi, økonomi, funksjonsevne, etnisitet, seksualitet, for å nevne noen. I denne samtalen diskuteres «folk» som begrep i politikken, i Norge i dag, og i Europa.
Begge sider av det radikale politiske spekteret ønsker å eie begrepet «folk». Til venstre mener man med folket de svakeste i samfunnet – arbeiderklassen, dem som opplever avmakt opp mot den kapitalistiske eliten. Den ekstreme høyresiden anser «folket» som nasjonen, et «vi» som må kjempe mot «dem». I Frankrike har Le Pen knyttet kulturpolitikken opp mot det nasjonalistiske, oss mot dem. Ser vi lignende tendenser i den norske kulturpolitikken? Et av de sentrale spørsmålene vil være: Hvordan påvirker begrepsbruken kulturpolitikken i dag?

Medvirkende:
Annonseres senere.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.