Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren

  • tirsdag 22. juni
  • 15:00 – 16:00
  • Bakgården
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Kulturrom
Kulturlivet har klamret seg fast og skal igjen ta plass i våre liv på den andre siden av koronakrisen. Men da er det viktig at det finnes lokaler for å øve og framføre, og at rommene er egna og rustet for framtidens behov. Er det nå vi endelig vil se en reell satsing på den kulturelle grunnmuren?

Hvem har ansvaret for at det skal være mulig å oppleve og utøve kultur uansett hvor i landet man bor? I en samtale mellom en nasjonal politiker, en lokal politiker og en kultursjef får vi belyst tematikken fra ulike vinkler og vi får innspill fra kulturfeltet underveis.

Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU og Norske kulturhus samarbeider om denne bolken der vi setter søkelyset på kulturens infrastruktur og framtidens behov. Kartlegging viser at en stor del av lokalene som brukes i dag ikke er egnet til formålet og allerede før pandemien var investeringsbehovet stort og tilskuddspottene små.

Kulturrom fikk fra 2019 utvidet mandat uten at rammen har økt i tråd med oppdraget–og ordningen for regionale kulturbygg har 80millioner mindre enn i 2013.
Medvirkende:

Kulturalliansen v/ Marianne Ween
Huset i Bygda v/ Christopher Knagenhjelm
Kulturrom v/ Karen Sofie Sørensen
Norsk Musikkråd v/Bjarne Dæhli

Panel:

Freddy André Øvstegård – Stortingspolitiker SV, Familie- og kulturkomiteen
Eigunn Stav Sætre – Kultursjef Kristiansund Kommune
Mads Hilden – leder for hovedutvalget kultur Drammen Kommune, AP

Moderator: Aslak Bonde

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Samarbeidspartnere er Kulturalliansen, NOKU og Norske kulturhus

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.