Romanifolkets/taternes kulturminner – kartlegging, undersøkelser og tolkning

  • onsdag 21. juni
  • 10:45 – 12:15
  • Biblioteket 2. etg

Arrangør: Drammen kommune
Medarrangører: Viken fylkeskommune, Taternes Landsforening, Kulturdirektoratet, Glomdalsmuseet

Drammen kommune, avdeling for Kunst og kulturarv er ansvarlig for prosjektet «Romanifolkets/taternes kulturminner». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Viken fylkeskommune, Taternes Landsforening og Glomdalsmuseet og finansieres av Kulturdirektoratet og Den norske UNESCO-kommisjonen.

Formålet med prosjektet er å kartlegge og undersøke nasjonale minoriteters kulturminner ved hjelp av vitenskapelige metoder innen arkeologi og sosialantropologi. Under arrangementet presenteres arbeidet som er gjort så langt og vi diskuterer åpne spørsmål rundt hvordan disse kulturminnene kan sikres, og om de bør integreres i kommunal kulturminneforvaltning.

Foto: Drammen kommune

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.