Scenarioer for framtidens kultursektor

  • onsdag 23. juni
  • 11:00 – 11:45
  • Multisal 2
Se opptak

Arrangeres av:

  • Kulturytring


Arrangør:
Kulturytring Drammen

Kulturrådet presenterer fire fremtidsfortellinger som kan gi oss inspirasjon til tenke gjennom og forberede oss på hva vi kan vente oss i årene som kommer.

Kulturrådet har behov for kunnskap om framtidens kultursektor. De færreste kan se for seg en framtid uten et mangfold av kulturuttrykk, men hvordan kultursektoren i Norge vil utvikle seg framover er likevel usikkert. I samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har Kulturrådet utarbeidet en scenarioanalyse for å forsøke å se inn i krystallkula. Til prosjektet har rådet fått innspill fra en rekke ressurspersoner i norsk kunst- og kulturliv, og sammen har de kommet frem til fire fremtidsfortellinger som kan gi oss inspirasjon til tenke gjennom og forberede oss på hva vi kan vente oss i årene som kommer.

I rapporten «Scenarioer for framtidens kultursektor« presenterer Kulturrådet de fire fremtidsfortellingene Lykkeland, Stjernekamp, Vestavind og Himmelblå. I scenariofortellingene kombineres to utvalgte drivkrefter; økonomisk utvikling, og samfunnets aksept for kollektive løsninger på fire ulike måter. Avhengig av hvordan disse drivkreftene utvikler seg, får vi ulike scenarioer for hvordan kultursektoren i Norge kan se ut om 15 år.

Prosjektleder Ellen Aslaksen fra Kulturrådet holder foredrag om prosjektet under Kulturytring Drammen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.