Spørretimen: Arven etter norsk motkultur

  • onsdag 23. juni
  • 14:30 – 15:30
  • Multisal 2

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring! Les om spørretimen her!

Arven etter norsk motkultur

Motkulturen har utfordret fastlåste måter å forstå kultur på i  Norge siden 70-tallet, og har mange sidespor og arvtagere i dag. Motkulturer opererer ofte utenfor konvensjonelle politiske og estetiske kategorier, setter dem sammen på nye måter, eller går på kryss og tvers av dem. Norsk kulturliv har bestått av mange forskjellige subkulturer og motkulturer som ofte blir glemt eller oversett når norsk kultur skal oppsummeres, men som likevel har hatt stor påvirkningskraft.

Motkulturer og subkulturer kan fortsatt ha stor kulturell påvirkning, og være en motsats til ensretting og kommersialisering. Ny teknologi har gjort at kulturelle interesser som før ville blitt sett på som sære eller marginale, kan samle store grupper med likesinnede på tvers av grenser og over stor avstand. Tiden da det bare fantes NRK er utvilsomt forbi. I dag får folk   kulturell inspirasjon fra ulike internasjonale kanaler og oppsøker ideer, ideologi og estetikk fra forskjellige hjørner av internett. Samtidig har pandemien vist at behovet for å møtes fysisk fortsatt er stort, også for å skape nye og alternative fellesskap.

Hva er så arven etter den norske motkulturen, og hvilken plass fortjener nye motkulturer i et fremtidig kulturliv, om dette i det hele tatt kan forutses? Hvordan bør statlige institusjoner forholde seg til kulturelle uttrykk av ulike slag som lett går under den institusjonelle radaren, men som kan ha stor potensiell innvirkning på vårt felles kulturliv på sikt?

Louisa Olufsen Layne introduserer. 
Medvirkende:
Emil Finnerud, redaktør Gateavisa
Svein Inge Olsen, Protestfestivalen
Øyvind Dahl, Karlsøyfestivalen

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Ingvild F. Melien

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.