Spørretimen: Kulturinstitusjonenes rolle i et samfunn i voldsom endring

  • mandag 21. juni
  • 15:45 – 16:45
  • Multisal 1

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring! Les om spørretimen her!

Kulturinstitusjonenes rolle i et samfunn i voldsom endring:

Samfunnet er i endring, i mange land skyves etablerte demokratier til side. Algoritmer, falske nyheter og ekkokamre bidrar til splittelse, og setter grupper opp mot hverandre. Ordskiftet blir stadig mer polarisert, og er også mye mindre redigert enn tidligere. Økende mangfold, kommersialisering. digitalisering, internasjonalisering, miljø og økende sosial ulikhet ligger til grunn for en raskere omveltning av samfunnet og den offentlige debatt.  Historisk sett, og også i dag, har kunst- og kulturinstitusjonene hatt og skal ta et stort ansvar for demokratiet og et åpent ytringssamfunn, men rundt 60 % av befolkningen benytter seg aldri av tilbudene institusjonene byr på. Kulturinstitusjonen kan bidra til åpenhet, dialog og informasjonsutveksling, men om over halvparten av befolkningen ikke deltar, er innsatsen forgjeves. Vi bør undersøke hvilken rolle kunst- og kulturfeltet og kulturinstitusjonenes kan spille   representanter for kunnskap, refleksjon og kritisk tenkning i en stadig mer polarisert samtid.

Hvordan kan kulturinstitusjonene bli relevant for flere og bidra med et kunstperspektiv i samfunnsdebatten og samfunnsutviklingen? Hva må institusjonene gjøre for å øke sin relevans for hele befolkningen?

Stein Olav Henrichsen introduserer
Medvirkende:

Kjersti Horn, regissør
Jérémie McGowan, kunstner og designer med doktorgrad i kunsthistorie og –teori fra University of Edinburgh tidligere direktør Nordnorsk kunstmuseum
Rikke G. Komissar, direktør Nitja

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Ingvild F. Melien

 

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.