Spørretimen: Kunstnerisk kvalitet – rettesnor eller feilspor?

  • tirsdag 22. juni
  • 15:15 – 16:15
  • Multisal 1

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring! Les om spørretimen her!

Kunstnerisk kvalitet – rettesnor eller feilspor?
I dag brukes begrepet kunstnerisk kvalitet både som kulturpolitisk måleverktøy og faglig vurderingsgrunnlag både i felt og forvaltning. Samtidig drøftes begrepet sjelden, og det baseres ofte på en intuitiv forståelse og vurdering. Den såkalte intuisjonen kommer kanskje like gjerne av faglig disiplinering og noe innforstått, fra tradisjonene man er formet av, og kvalitetsbegrepet vil slik sett forsterke strukturer som allerede eksisterer. I et moderne og mangfoldig kunstfelt kan kvalitetsbegrepet derfor oppleves mer som et maktmiddel enn noe som er bevegelig, relevant og egnet til å vurdere iboende kvalitet. Med argumentet kunstnerisk kvalitet er det noe som løftes frem, og annet som holdes utenfor. Mange stiller seg spørsmålet om man kan stole på vurderinger tatt med kunstnerisk kvalitet som grunnlag. For hva som er kunstnerisk kvalitet kan vel sies å være mer flytende og relativt, enn en bestemt, definerbar størrelse. Det er nødvendig å ta en nærmere titt på kvalitetsbegrepet.

Hva er kunstnerisk kvalitet? Er det ganske enkelt på tide å skrote kvalitetsbegrepet i kunsten og lete etter nye, mer relevante parametere for kunstnerisk verdi? 

Maria Utsi introduserer.
Medvirkende:
Nicole Rafiki, kunstner og kurator i tekstil, tekst og fotografi
Mathias Danbolt, kunsthistoriker og kritiker
Maja S. K. Ratkje, komponist og musiker

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Kunstnerhuset Messen, Ingvild F. Melien

 

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.