Spørretimen: Manuell og mindreverdig – lavkultur og håndverk

  • tirsdag 22. juni
  • 16:15 – 17:15
  • Multisal 2

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Publikum står også fritt til å besvare spørsmålene i Spørretimen, ved å bruke skjemaet under hver programpost. Vi samler alle svarene i en egen fanzine.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring!

Tradisjonshåndverket er en vesentlig og bærende del av kulturen, og legger grunnlaget for mange deler av det som vanligvis oppfattes som «finere» kunst. Samtidig ser vi at manuelt arbeid nedvurderes, og er noe som klassen som konsumerer finkunsten også kjøper for penger, men ikke alltid gjør selv. Det kan virke som at kulturklassen skyr alt som minner om manuelt arbeid, inkludert tradisjonene og håndverkskulturen. Tradisjonshåndverket er tilsynelatende blitt degradert, kanskje fordi man mener det springer frem av nødvendighet fremfor skapertrang og kunstnerdriv. En akademisk utdanning trumfer fagbrev, også når det kommer til kunsthåndverk. Håndverk med utspring fra andre steder enn de anerkjente institusjonene for kunstutdanning regnes ikke som «finkultur», men har mange av de samme kvalitetene. Tiden er inne for å ta en nærmere titt på motsetningene mellom kunst og håndverk, mellom tradisjon og utdanning, og hvordan dette henger sammen med klasse og kulturforskjeller.

Speiler klasseforskjeller, sosioøkonomisk status og kulturell lagdeling hvordan man ser håndverk fra henholdsvis det akademiske kunstfeltet og håndverkstradisjonen? Mister håndverkstradisjonen status fordi det kobles opp mot manuelt arbeid?

Bjørn Hatterud introduserer
Medvirkende:
Ole Thorstensen, tømrer og forfatter av En snekkers dagbok
Anna Daniell, kunstner, skulptør

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Ingvild F. Melien

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.