Spørretimen: Ulike funksjonsnedsettelser – klienter eller kunstnere?

  • onsdag 23. juni
  • 11:45 – 12:45
  • Multisal 1

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring! Les om spørretimen her!

Ulike funksjonsnedsettelser – klienter eller kunstnere?

For folk med ulike funksjonsutfordringer ligger fokuset i stor grad på bistandstiltak, deltakelse i arbeidsmarkedet, både det ordinære og innenfor forskjellige tilrettelagte tilbud. Debatten dreier seg ofte om hjelpetiltak, og hvordan samfunnet kan bidra til at folk med ulike funksjonsnedsettelser deltar i samfunnet – men hva med deltakelse i kunsten?  Blant folk med funksjonsutfordringer finnes det jo også kunstnere. Andre måter å tenke på gir original kunst, og andre perspektiver gir andre uttrykk og uttrykksformer. Akkurat som det finnes kunstnere blant befolkningen som helhet, er det mange med funksjonsnedsettelser som like gjerne kan jobbe med å lage kvalitetsmessig god kunst, men det kan se ut til at å fremme kunstnerisk virke har druknet i målet om å få så mange som mulig med på arbeidslinja. For mange kunne kulturbudsjettet og -inntekter vært en like naturlig støtteordning som sosialbudsjettene. Av mange anerkjente kunstnere med utviklingshemninger kan man kjapt nevne kunsthåndverkeren Judith Scott (US), avantgardemusikkbandet Reynolds (Argentina) og Ållateatern (Sverige).  Nå er det på tide å se på hvordan folk med andre utgangspunkt enn den smale normen kan bidra inn i det samlede kunstfeltet.

Hvilke muligheter finnes blant folk med funksjonsnedsettelser til å lage kunst, og hvordan kan man jobbe for at «standardmennesket» og kunstmiljøet godtar kunst som er laget av folk som er annerledes enn normen?  Hvilken verdi gis kunsten som ser verden fra et annet ståsted?

Bjørn Hatterud introduserer
Medvirkende:
Nanna Kathrine Edvardsen, stipendiat i Kulturdeltakese, Arktisk senter for velferd- og funksjonshemmingsforskning, UiT.
Per Koren Solvang, sosiolog og professor i rehabilitering ved OsloMet
Harald Fetveit, musiker og kunster, og medlem i bandet DNAAND? et friimprovisasjonskollektiv bestående av unge med Downs syndrom eller andre lærevansker, og voksne musikere.

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Kunstnerhuset Messen. Ingvild F. Melien

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.