Sprekker i grunnmuren? Praktiske og estetiske fag, uttrykk og læringsformer i grunnskolen

  • tirsdag 20. juni
  • 09:00 – 10:30
  • Biblioteket 2. etg

Arrangør: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen

Seilet – huset for kunst og kultur i skolen inviterer til debatt mellom de politiske partiene om praktiske og estetiske fag, uttrykk og læringsformer i grunnskolen. Hvordan styrke selve grunnmuren som favner alle elever uavhengig av bakgrunn? 

Panelet: 
– Øystein Mathisen (Ap), stortingspolitiker utdannings- og forskningskomitéen 
– Marit Knutsdatter Strand (SP), stortingspolitiker utdannings- og forskningskomitéen 
– Herman Ekle Lund (V), ordførerkandidat Drammen Venstre 
– Hildegunn Marie Tønnesen Seip (MDG), politiker i bystyret og formannskapet i Kristiansand 

Debattleder: Karen Frøsland Nystøyl, konstituert redaktør i tidsskriftet Periskop – kritikk av kunst for barn og unge, hvor hun til vanlig er fagredaktør

I 2020 ble det innført en ny læreplan (LK 20) i grunnskolen. Denne peker på at elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å uttrykke seg gjennom estetiske uttrykksformer, lek og praktiske aktiviteter. Etter dette har regjeringen pekt på et behov for at lærerutdanningen skal bli mer praktisk og relevant. Stortingsmeldinger om profesjonsutdanningene og 5.-10. trinn er under utvikling. 

Skolen har i dag stor mangel på lærere med fagkompetanse til å undervise i dans, drama, kunst og håndverk og musikk. 

Politikere og skoleledere må sikre at det i norsk skole legges til rette for en variert skoledag med balanse mellom teori, praktisk læring, kreativitet og fysisk utfoldelse. 

I debatten vil vi utfordre partiene på: 
– Kompetanse 
– Gruppestørrelse 
– Minimumskrav for spesialrom 
– Hvordan sikre dramaundervisning i skolen etter Fagfornyelsen

 

Bilde: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.