Sprekker i grunnmuren? Praktiske og estetiske fag, uttrykk og læringsformer i grunnskolen

  • tirsdag 20. juni
  • 09:00 – 10:30
  • Biblioteket 2. etg

Arrangør: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen

Seilet – huset for kunst og kultur i skolen inviterer til debatt mellom de politiske partiene om praktiske og estetiske fag, uttrykk og læringsformer i grunnskolen. Hvordan styrke selve grunnmuren som favner alle elever uavhengig av bakgrunn? 

I 2020 ble det innført en ny læreplan (LK 20) i grunnskolen. Denne peker på at elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å uttrykke seg gjennom estetiske uttrykksformer, lek og praktiske aktiviteter. Etter dette har regjeringen pekt på et behov for at lærerutdanningen skal bli mer praktisk og relevant. Skolen har i dag stor mangel på lærere med fagkompetanse til å undervise i dans, drama, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og mat og helse. 

Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv og samfunnsliv. Politikere og skoleledere må sikre at det i norsk skole legges til rette for en variert skoledag med balanse mellom teori, praktisk læring, kreativitet og fysisk utfoldelse. 

I debatten vil vi utfordre partiene på: 
– Kompetanse – Gruppestørrelse 
– Minimumskrav for spesialrom 
– Hvordan sikre dramaundervisning i skolen etter Fagfornyelsen

Bilde: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.