Storbyenes plass og rolle i regionene

  • onsdag 23. juni
  • 09:00 – 10:15
  • Biblioteket
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Drammen kommune – Kultur, idrett og frivillighet

Storbyene i Norge kjennetegnes for sitt mangfoldige kulturliv og bredde i befolkningen. Storbyene er i tillegg ofte vertskap for store kulturinstitusjoner som teatre, museer og kulturhus som betjener hele regionen. Dette er med på å gi storbyene en spesiell rolle og spisskompetanse.

Drammen er en del av storbynettverket for kultur, og ønsker i denne samtalen/debatten å sette søkelyset på noen av de følgende spørsmålene: Hva vil regionene med sine storbyer?  Hvordan kan storbyene brukes, som de kulturelle kraftsentre de faktisk er, i de nye store regionene? Og hvordan gis de mulighet til å være det? Hvordan kan regionene støtte opp om storbyene – og vis versa? Regionreform for kulturlivet ble «avlyst» for et år siden. Vi vil høre synspunkter fra kulturinstitusjonene selv, og fra politikere og byråkrater fra lokalt til nasjonalt nivå om forventningene som stilles til storbyene, regionene og staten.

 
Medvirkende:
Vincent Oduor Mrimba, direktør kulturetaten, Bergen kommune
Cecilie Agnalt (AP), leder i komite for kultur, Viken fylkeskommune
Emma Lind (V), Statssekretær Kulturdepartementet
Harald Furre, direktør Kilden teater og konserthus
Mads Hilden (AP), leder hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune

Ordstyrer: Torbjørn Urfjell, Direktør kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune

 

 

 

 

 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.