Tilgjengelig kulturliv for alle. Hvem deltar, hvem deltar ikke i kulturlivet?

  • mandag 21. juni
  • 14:45 – 15:45
  • Multisal 2
Se opptak

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Ung Kulturytring

Et mangfoldig kulturliv er ikke noe poeng om ikke alle har mulighet til å delta. Tilgjengelighet er viktig, og det er mange faktorer som spiller inn for at kunsten og kulturen skal være tilgjengelig. Økonomi, sosiale og kulturelle forskjeller, fysiske og mentale funksjonsutfordringer for å nevne noe, har mye å si for om man deltar i kulturlivet.

Vi tar for oss utfordringene for deltakelse som meldingen skisserer, og vurderer tiltakene som er nevnt for å øke tilgjengeligheten.

Hvilke tiltak har vi, hva mener ungdommen selv at mangler, og hva bør den videre utviklingen være? Og hva med fritidskortet, hvilken fremtid bør det ha?

Ungdommene kommer med forslag til tiltak for handling.

Jakob Holst, prosjektkoordinator ALLEMED Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge.
Patricia Rivas Garcia, Avdelingsleder – Aktiv fritid i Drammen kommune

Rian Adam Sadiq, Drammens ungdomsråd
Joy Munyeshyaka, Drammens ungdomsråd

Samtalen ledes av Tor Helge Reinsnes Moen, kulturleder i Alta

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.