Lansering: Webportal for bedre kulturarenaer!

  • tirsdag 20. juni
  • 12:15 – 13:15
  • Drammen Kulturhus

Arrangør: Kulturalliansen, Norsk kulturforum, Norsk musikkråd, Kulturrom

Hva er et egnet rom for musikk, teater, husflid eller dans?

Kulturrom, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturforum og Kulturalliansen lanserer webportal med gode verktøy. På kulturlokaler.no vil dere finne råd og veiledninger om utbedring av eksisterende lokaler og bygging av nye kulturbygg.

Til Kulturytring Drammen kommer organisasjonene som står bak utviklingen av portalen sammen med de som er i målgruppa for å bruke den: Norsk Arkitektforbund, Kultursjef i Drammen kommune, Union eiendom og et korps som har utfordringer med sine lokaler.

Det finnes tydelige krav til alle typer idrettsanlegg, men når det skal bygges for kultur er det få standarder og sjekklister å ta utgangspunkt i. Hva trengs for å få flere egna kulturlokaler og hvordan kan en ny portal utvikles videre til å bli et avgjørende verktøy i dette arbeidet?

Program:
Innledende innlegg v/ Marianne Ween (Kulturalliansen) og Jon G. Olsen (Norsk Musikkråd)

Panelsamtale:
– Bård Sødal Grasbekk, leder av Bylivsenteret til Norske arkitekters landsforbund
– Jorunn Staavi Larsen, kommunalsjef Kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune
– Trond Åsheim, Union Eiendom
– Matias Dragseth Johannessen, Vestre Aker Musikkorps
– Ordstyrer er Karen Sofie Sørensen (Kulturrom)

 
Foto: Kristian Wanvik, Musikalfabrikken

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.