Ytringsrom i et politisk styrt kulturliv

  • onsdag 23. juni
  • 09:15 – 10:45
  • Union hovedscenen
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Fagforbundet
Vi ser jevnlig eksempler på at kommunalt ansatte har en trang ramme for hva de kan ytre om samfunnsforhold og lokalpolitikk. Samtidig er kommunale kulturvirksomheter arrangører, redaktører, pedagoger og folkeopplysere. Hva betyr dette for kulturarbeiderens yrkesutøvelse og offentlige stemme?

Kommuner er politisk styrte organisasjoner. En jobb mellom politikk og administrasjon krever både politisk nøytralitet og faglig profesjonalitet. Kulturtjenestene er arena for både politikkutvikling og formidling. Fritidsklubbene har en historie som arnested for protestkultur, og leder ungdomsråd. Bibliotekene er arena for debatt og har en redaktørrolle. Kulturkonsulenten forvalter tilskudd til trossamfunn og foreninger. Arbeidsplassene som utgjør den kulturelle grunnmuren skal fylle ulike funksjoner: forebygging, stedsutvikling, undervisning, formidling og medvirkningsarbeid. Vi lever i en tid der ytringsrommet er tilgjengelig for alle, samtidig som «scenenekt» og «post-virkelighet» legger begrensninger på ytringer. I Fagforbundets seminar diskuterer vi hvordan kulturarbeiderne håndterer sin rolle i det offentlige rom. Hva skjer når de nekter ytterliggående aktører tilgang til bibliotekets lokaler? Eller når kulturarv fra vikingtiden misbrukes til politiske ytringer?
Program:

09.15: Sissel Trygstad, forskningsjsef i v/Fafo.

Ytringsfrihet blant kommunalt ansatte.
Kan kommunalt ansatte å ytre seg om kritikkverdige forhold, hva har det å si at mange er midlertidig ansatte og hvilke tema kan man ikke ytre seg om?

Hvilket lovverk regulerer dette, og hvem skal trekke grensene for arbeidstakernes lojalitet?

09.40: Kathrin Pabst. Prosjektleder/Phd v/ Vestagdermuseet.

Den vanskelige navigeringen mellom egne verdier, ytre krav og behov. Kulturarbeidernes etiske og profesjonelle dilemmaer.
Mange kulturarbeidere føler at de må forholde seg til og balansere ulike behov av brukerne, uuttalte og gjerne skiftene krav fra lederne og politiske føringer. Disse kolliderer i tillegg ofte med egne profesjonelle og personlige verdier. Forsøket på å navigere i dette spenningsfeltet kan føre til utmattelse, desillusjonering og sykmeldinger. Hva må til for at dette unngås, og hvilket ansvar har arbeidsgiveren her?


10.15 – 10.45: 

Panelsamtale: Hvilket ytringsrom har vi i kommunal kultursektor, og hvordan kan vi påvirke ytringsklimaet i kulturlivet?

Paneldeltakere:
Arne Olav Lunde Hageberg, fagansvarleg utvikling, og fribykoordinator ved Skien bibliotek
Odd Christian Hagen, utviklingsrådgiver ved KNUDEN – Kristiansand kulturskole
Kathrin Pabst, phD/ Prosjektleder ved Vest-Agder-museet IKS

Panelsamtalen ledes av Tone Jørgensen, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med 395 000 medlemmer og er en del av LO. Fagforbundet er et kulturforbund, og har ca 7000 medlemmer fra kulturfeltet. Fagforbundet organiserer det kommunale og fylkeskommunale kulturarbeidet, kino, fritidsklubber, museum og kulturskole, i tillegg sceneteknikere og teateransatte.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.