Meld inn tekst og bilde til programmet her.
Frist 9. april 2021. Fristen må overholdes.

Tittel:
Endelig programtittel

Tekst:
Ingress og endelig programtekst.
Denne teksten vil korrekturleses av Kulturytring, og vil være teksten som formidles til publikum. Vi kan også gjøre mindre endringer om det er hensiktsmessig.

Bidragsytere kan oppdateres frem til 1. juni 2021.

Foto:
Last opp et eller flere gode bilder som illustrerer arrangementet. Bildefilen(e) navngis slik: «programtittel_bildekreditering» Bruk tekstfelt om dere ønsker mer informasjon, som f.eks. navn på avbildede.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.