Kulturaktører fra både Drammen og Viken har satt sammen et omfattende kulturprogram i og rundt Drammen som del av Kulturytring! Programmet er åpent for alle, påmeldingsinformasjon ligger i lenken til hvert enkelt arrangement.

Få tegnet din visjon for Drammen

Østfold Internasjonale Teater inviterer til kunstprosjektet «In Search of Democracy 3.0» der innbyggerne får illustrert sine drømmer for byen. Den interaktive installasjonen flyttes til et nytt sted i byen for hver dag, og er åpen fra 12-18. Alle illustrasjonene blir overlevert Drammen kommune, og ansvarlig utbygger i det aktuelle området.

ENTER: En skulpturell installasjon!

Viken fylkeskommune inviterer til ENTER av Signe Solberg og Åsmund Solberg. En skulpturell og omreisende installasjon inspirert av labyrinten, med lydverk som aktiveres av publikum. Installasjonen kan besøkes hver dag, og finnes rett over Ypsilon bro fra Papirbredden.

Poesikveld, vandringer, foredrag og skultpurgate

På Portåsen, Wildenveys rike inviterer Buskerudmuseet til poesimedisin med Åsmund Seip og musiker Vjolla Emiri. Buskerud Kunstsenter inviterer til foredrag om kunst i offentlig rom i Drammen, om kunst der folk ferdes, og kunst i byfornyelsen. I Svelvik inviteres det til åpning av en flunkende ny skulpturgate, og i Strømsø Atelierfellesskap inviteres det til samtale om kunstnerdrevne initiativ: mellom autonomi og instrumentalitet.  Kunstvandringene fortsetter gjennom byen i regi av Buskerud kunstsenter, med alt fra streetart til skulpturer.  På Fossekleiva kultursenteret blir det historisk vandring med en smak av Berger, konsertforestillingen «Denne gutten» av Liv Heløe, og åpne atelierer – en gyllen mulighet for å få innblikk i kunstnerisk arbeid. Stømsø kirke inviterer til kunstnersamtale om den stedsspesifikke installasjonen «Fuglene», og til barokkonserten «In Imitation of Birds» med Christian IV Consort.

Kunst som ytring!

Kunstneriske ytringer kan være både et eksistensielt og et samfunnsmessig virkemiddel. Direktør ved Drammens Museum holder foredrag om temaet, med utgangspunkt i utstillingen til Kåre Øijord.

Se en rekke filmer fra Drammens kulturliv her!

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.