Programmet på Kulturytring Drammen skal bestå av flere flater som presenteres i et helhetlig program:  

Programmet på Kulturytring Drammen skal samlet sett skal bestå av ytringer i ordets brede forstand. Her er det rom for debatter, diskusjoner, paneler, kortere innlegg, samt kunstneriske ytringer – og mye mer! 

Alle aktører kan melde inn programforslag til det åpne programmet, via påmeldingsportalen!

Vi ser frem til å få inn programforslag, og til å lansere hele det kulturpolitiske programmet for et samlet, norsk kulturliv!

Ytringsplattformen:

På Kulturytring Drammen skal vi legge til rette for et mangfold av ytringer som er basert på kunnskap og profesjonalitet. Vi forbeholder oss derfor retten til å velge ut programforslag til det åpne programmet med disse prinsippene som grunnlag. Vi kan videre oppfordre til samarbeid mellom aktører om mange melder inn samme, eller lignende programforslag.

Alle arrangører må følge retningslinjene i vår ytringsplattform, som kan leses her.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.