Programmet på Kulturytring Drammen skal bestå av flere flater som presenteres i et helhetlig program:  

  • Et kulturpolitisk program, kuratert av programrådet ut fra et hovedtema 
  • Et åpent kulturpolitisk program 
  • Signalarrangement fra Kulturytring Drammen
  • Kunstøyeblikk
  • Ung Kulturytring

Programmet på Kulturytring Drammen skal samlet sett skal bestå av ytringer i ordets brede forstand. Her blir det debatter, diskusjoner, paneler, kortere innlegg, samt kunstneriske ytringer – og mye mer! 

Det har vært stor interesse for å arrangere program på Kulturytring Drammen fra et samlet felt, og vi ser frem til å lansere det omfattende programmet i løpet av april!

Ytringsplattformen:

På Kulturytring Drammen skal vi legge til rette for et mangfold av ytringer som er basert på kunnskap og profesjonalitet. Alle arrangører må følge retningslinjene i vår ytringsplattform, som kan leses her.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.