Et omfattende program er meldt inn fra aktører fra et samlet kulturliv: hele 60 organisasjoner fordelt på 86 programposter i en stor bredde tematikk og formater. På programmet tas opp temaer som ytringsfrihet, new public managements påvirkning på kulturfeltet, den nye medieoffentligheten, kirken som kulturrom, arkitekturoppgjøret, kulturjournalistikken, mangfoldsarbeid i kulturlivet, kultur i krise og forandringer, kultur som næring, internasjonal kulturutveksling, lesedebatt og litteraturens vilkår … og mye mer. Vi har sluppet knappe 60 programposter, og programmet blir løpende oppdatert med bidragsytere og nye innslag.   

Spørretimen på Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til å besvare spørsmålene, og vi inviterer publikum og deltakere til å svare på spørsmålene.

Programrådet på Kulturytring Drammen har kuratert og satt sammen en omfattende spørretime som tar for seg en rekke forskjellige temaer og problemstillinger – noen helt dagsaktuelle, andre har vært aktuelle for kultursektoren og samfunnet vårt i lang tid.

Programpostene i Spørretimen lanseres snart, følg med på programsidene.

Kulturytrings programråd består av

Bjørn Hatterud, forfatter og kurator
Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå
Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet
Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge.
Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo

Kunstneriske ytringer har en selvsagt plass på Kulturytring Drammen!

Kunstøyeblikk skal poppe opp når publikum minst aner det, både i digitalt og fysisk format. Til Kulturytring Drammen kommer kunstnere og kompanier fra Viken for å vise korte snutter av sine kunstverk – i form av installasjoner, dans, teater med mer.

På det faglige programmet er også kunstneriske ytringer representert, både i det åpne programmet med konserter, konsertforedrag, og dansekunst, for å nevne noe.

Kulturytrings åpningsarrangement overlater regien til Amund Sjølie Sveen, som med sitt 60. Nordting inviterer hele publikum til å avgi sin stemme, en forestilling som går rett inn i kjernen på noen av vår tids største utfordringer i en kollektiv teaterforestilling der publikum har stemmerett, uansett etnisk tilhørighet, seksuelle preferanser eller statsborgerskap. Ingenting er tabu for å tas opp til avstemning.  Den omdiskuterte og feirede forestillingen NORDTING er et konsept, en hendelse som gir rom for å diskutere kulturpolitiske spørsmål som del av en kunstnerisk opplevelse.

NORDTING på Kulturytring Drammen tar for seg sentrum og periferi, bygd og by, nord mot sør, og hvem vet hva mer? I Amund Sjølie Sveens orkestrering kan alt skje.Vi ser frem til åpning av Kulturytring Drammen med denne forestillingen som både har blitt bejublet og møtt den hardeste kritikk.  

Det kunstneriske programmet blir oppdatert fortløpende, følg med på programsidene.

Arrangørene

Arkivforbundet, Arrangement og aktiv fritid Drammen kommune, Arrangørforum, Bergen kommune, Cit-egration, Danse- og teatersentrum, Dansearena nord, Den norske Bokhandlerforening, Den norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Den norske kirke, Kirkerådet, Dissimilis nasjonale kompetansesenter, Drammen kommune, Drammen/Storbynettverket, Drammens Tidende, Erasmus+ Ungdom/Bufdir, Fagforbundet, Folkeakademiet, Foreningen !Les, Forfatterforbundet Frivillighetens år 2022, Interkultur, KORO, KS Kommunesektorens organisasjon, Kulturalliansen, Kulturrom, Kulturrådet, Kulturvernforbundet, Kulturytring, Kunstnernettverket, Leser søker Bok, MØST, NOKU Agder, NOKU Innlandet, NOKU Møre og Romsdal, NOKU Nord, NOKU Trøndelag, NOKU Vestfold og Telemark, NOKU Vestland, NOKU Viken, Noregs Mållag, Norges museumsforbund, Norsk Bibliotekforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk kulturforum, Norsk kulturskoleråd, Norsk musikkråd, Norsk teater- og orkesterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus, Nynorsk kultursentrum, Oslo arkitekturtriennale, RadArt, Riksmålsforbundet, Scenekunstbruket, SceneFolk,Telemarksforsking, UKM-Norge, Ungdom og Fritid, Ungdom og Fritid, Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Ytringsfrihetskommisjonen, ØKS

Ytringsplattform

På Kulturytring Drammen skal vi legge til rette for et mangfold av ytringer som er basert på kunnskap og profesjonalitet. Alle arrangører må følge retningslinjene i vår ytringsplattform, som kan leses her.

Foto: Tore Sandberg, fotograf i DT

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.