Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring Drammen vil bli arrangert som en biennal fra 2021 og fremover i hvert valgårVår ytringsplattform legger føringer for all aktivitet for Kulturytring Drammen.

Om Norsk kulturforum 

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring Drammen. Norsk kulturforum er en interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge. Norsk kulturforum sine medlemmer bygger opp Kulturytring Drammen.

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.  

Kulturytring Drammen gjennomføres i samarbeid med våre to hovedsamarbeidspartnere Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Arenaen har sitt hovedsete på Union Scene og papirbredden i Drammen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.