Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk. Arenaen skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet.

Målsettinger for Kulturytring er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring finner sted i hvert valgår, og gikk av stabelen for første gang i 2021. Kulturytring blir arrangert neste gang 19. til 21. juni 2023

Om Norsk kulturforum 

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring. Norsk kulturforum er en interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge.

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.  


Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.