Kulturytring er Norges største nasjonale debattarena for kunst- og kulturpolitikk, som arrangeres som en festival over tre dager hvert valgår.

Neste Kulturytring finner sted 23.-25. juni 2025 på Union Brygge i Drammen. Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune er hovedsamarbeidspartnere.

Kulturytring skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte
kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet.

  • Kulturytring samler hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde.
  • Kulturytring er en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge.
  • Kulturytring samler, deler og styrker kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Programmet på Kulturytring er i all hovedsak meldt inn gjennom en åpen påmeldingsprosess av aktører fra et bredt kulturliv i Norge. Alt fra kunstnerorganisasjoner, institusjoner, kommuner, forskningsmiljøer og kompetanseorganisasjoner deltar med program.

Hvordan blir man arrangør? 

Portalen for å melde inn arrangementer åpner 1. desember.

Kulturytring (NOKU) eller andre samarbeidspartnere blander seg ikke inn i redaksjonelle vurderinger tatt av arrangører. Alle arrangørorganisasjoner har ved innmelding godtatt ytringsplattformen til Kulturytring.

Kulturytring jobber for økt mangfold, bærekraft og for å løfte unge stemmer i samfunnsdebatten, og vi oppfordrer alle arrangører til å prioritere disse verdiene i sin programutforming.

Om Norsk kulturforum 

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring. Norsk kulturforum er en interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge.

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.  

English version: About Kulturytring


Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.