Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk. Arenaen skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet.

Målsettinger for Kulturytring er å:

  • Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
  • Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring finner sted i hvert valgår, og gikk av stabelen for første gang i 2021. I 2023 går Kulturytring av stabelen fra 19. til 21. juni på Papirbredden i Drammen. 

Om arrangører og programutforming på Kulturytring

Programmet på Kulturytring er i all hovedsak meldt inn gjennom en åpen påmeldingsprosess av aktører fra et bredt kulturliv i Norge. Alt fra kunstnerorganisasjoner, institusjoner, kommuner, forskningsmiljøer og kompetanseorganisasjoner deltar med program.

Kulturytring (NOKU) eller andre samarbeidspartnere blander seg ikke inn i redaksjonelle vurderinger tatt av arrangører. Alle arrangørorganisasjoner har ved innmelding godtatt ytringsplattformen til Kulturytring.

Kulturytring er et arrangement som jobber for økt mangfold, bærekraft og for å løfte unge stemmer i samfunnsdebatten. Vi oppfordrer alle arrangører til å prioritere disse verdiene i sin programutforming.

Om Norsk kulturforum 

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring. Norsk kulturforum er en interesse- og kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge.

Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Vi har som målsetting å samle kulturlivet til en helhetlig samtale om kunst og kultur og å styrke kultur som politikkområde.  

English version: About Kulturytring


Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.